Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Европейски съюз

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Европейски съюз

Места
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 182
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 154
Renew Europe - Renew Europe group 108
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 74
ID - Identity and Democracy 73
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 62
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 41
НЧ - Независими членове 57

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Европейски съюз

Места
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент
Политически групи Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 177
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 140
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 102
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 72
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 68
ID - Група "Идентичност и демокрация" 59
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 37
НЧ - Независими членове 50

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни