Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1994-1999
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
PSE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
214 34,19%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
201 32,11%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
42 6,71%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
34 5,43%
UPE - Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη
34 5,00%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
27 4,31%
ARE - Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας
21 3,35%
I-EDN - Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών
15 2,00%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
38 6,07%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
PSE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
214 34,19%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
201 32,11%
ELDR - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών
42 6,71%
GUE/NGL - Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
34 5,43%
UPE - Ομάδα ΄Ενωση για την Ευρώπη
34 5,00%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
27 4,31%
ARE - Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ριζοσπαστικής Συμμαχίας
21 3,35%
I-EDN - Ομάδα των Ανεξαρτήτων για την Ευρώπη των Εθνών
15 2,00%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
38 6,07%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο