Európsky parlament 1994 - 1999
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
PSE - Skupina Strany európskych socialistov
214 34,19 %
PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina)
201 32,11 %
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
42 6,71 %
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
34 5,43 %
UPE - Skupina Únia pre Európu
34 5,00 %
V - Skupina zelených v Európskom parlamente
27 4,31 %
ARE - Skupina Európska radikálna aliancia
21 3,35 %
I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov
15 2,00 %
NI - Nezaradení poslanci
38 6,07 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
PSE - Skupina Strany európskych socialistov
214 34,19 %
PPE - Skupina Európska ludová strana (Krestansko-demokratická skupina)
201 32,11 %
ELDR - Skupina Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany
42 6,71 %
GUE/NGL - Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica
34 5,43 %
UPE - Skupina Únia pre Európu
34 5,00 %
V - Skupina zelených v Európskom parlamente
27 4,31 %
ARE - Skupina Európska radikálna aliancia
21 3,35 %
I-EDN - Skupina Nezávislých za Európu národov
15 2,00 %
NI - Nezaradení poslanci
38 6,07 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament