Europski parlament 1994. – 1999.
Parlament na odlasku

Grafikon

Ukupno mandata:

Mandati
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
214 34,19 %
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
201 32,11 %
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
42 6,71 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
34 5,43 %
UPE - Klub zastupnika Unija za Europu
34 5,00 %
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
27 4,31 %
ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
21 3,35 %
I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda
15 2,00 %
NI - Nezavisni zastupnici
38 6,07 %
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
214 34,19 %
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
201 32,11 %
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
42 6,71 %
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
34 5,43 %
UPE - Klub zastupnika Unija za Europu
34 5,00 %
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
27 4,31 %
ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
21 3,35 %
I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda
15 2,00 %
NI - Nezavisni zastupnici
38 6,07 %

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Izvor: Europski parlament