Европейски парламент 1994-1999 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PSE - Група на Партията на европейските социалисти
214 34,19%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
201 32,11%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
42 6,71%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
34 5,43%
UPE - Група на Съюза за Европа
34 5,00%
V - Група на Зелените в Европейския парламент
27 4,31%
ARE - Група на Европейския радикален алианс
21 3,35%
I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
15 2,00%
НЧ - Независими членове
38 6,07%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
PSE - Група на Партията на европейските социалисти
214 34,19%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
201 32,11%
ELDR - Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия
42 6,71%
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица
34 5,43%
UPE - Група на Съюза за Европа
34 5,00%
V - Група на Зелените в Европейския парламент
27 4,31%
ARE - Група на Европейския радикален алианс
21 3,35%
I-EDN - Група на независимите за Европа на нациите
15 2,00%
НЧ - Независими членове
38 6,07%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент