Европейски парламент 1979-1984 r.
Парламент в края на мандата

Диаграма

Общо места:

Места
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
S - Група на социалистите
124 28,57%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
117 26,96%
ED - Група на Европейските демократи
63 14,52%
COM - Група на комунистите и съмишлениците
48 11,06%
L - Група на либералите и демократите
38 8,76%
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
22 5,07%
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
12 2,76%
НЧ - Независими членове
10 2,30%
Политически групи в Европейския парламент Брой места % от местата
S - Група на социалистите
124 28,57%
PPE - Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите)
117 26,96%
ED - Група на Европейските демократи
63 14,52%
COM - Група на комунистите и съмишлениците
48 11,06%
L - Група на либералите и демократите
38 8,76%
DEP - Група на Европейските прогресивни демократи
22 5,07%
CDI - Група за техническа координация и охрана на групите и независимите членове на Парламента
12 2,76%
НЧ - Независими членове
10 2,30%

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Европейски парламент