Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1979-1984
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
124 28,57%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
117 26,96%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
63 14,52%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
48 11,06%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
38 8,76%
DEP - Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv Πρoόδου
22 5,07%
CDI - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού και Προασπίσεως Ανεξαρτήτων Ομάδων και Βουλευτών
12 2,76%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
10 2,30%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
124 28,57%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
117 26,96%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
63 14,52%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
48 11,06%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
38 8,76%
DEP - Ομάδα τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv Πρoόδου
22 5,07%
CDI - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού και Προασπίσεως Ανεξαρτήτων Ομάδων και Βουλευτών
12 2,76%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
10 2,30%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο