Európsky parlament 1979 - 1984
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
124 28,57 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
117 26,96 %
ED - Európska demokratická skupina
63 14,52 %
COM - Skupina komunistov a spojencov
48 11,06 %
L - Skupina liberálov a demokratov
38 8,76 %
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
22 5,07 %
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
12 2,76 %
NI - Nezaradení poslanci
10 2,30 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
124 28,57 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
117 26,96 %
ED - Európska demokratická skupina
63 14,52 %
COM - Skupina komunistov a spojencov
48 11,06 %
L - Skupina liberálov a demokratov
38 8,76 %
DEP - Skupina Európskych pokrokových demokratov
22 5,07 %
CDI - Skupina pre technickú koordináciu a obranu nezávislých skupín a clenov
12 2,76 %
NI - Nezaradení poslanci
10 2,30 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament