Resultat i EU-valet 2024

Nuvarande mandatperiod i siffror

Exempel på sammansättning

Storbritannien

Konstituerande sammanträde den 2 juli 2019 Storbritannien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 17
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Lib dems Liberal Democrats 16
APNI Alliance Party 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 11
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
GP Green Party 7
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 10
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Lab. Labour Party 10
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Cons. Conservative and Unionist Party 4
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
SF Sinn Féin 1
NI - Grupplösa 30
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Political parties Antal platser
Brexit Party Brexit Party 29
DUP Democratic Unionist Party 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.

Se fullständig information

Avgående parlament (från och med juni 2024) Storbritannien

Stapeldiagram

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper Antal platser

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Avgående parlament: Europaparlamentets sammansättning vid det senaste plenarsammanträdet för den innevarande valperioden.

Konstituerande sammanträde: Resultat som officiellt meddelats av det nyvalda Europaparlamentet efter kontroll av kriterierna för ledamöternas behörighet.