Platser per politisk grupp - 2019-2024 Slovenien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 2
Renew Europe 2
EPP 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Slovenien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
SD 2
SDS 2
Svoboda! 2
N.Si 1
SLS 1
SLS 1
4 2 0 2 0 0 0 0 8

Nationella partier

  • SD - Socialni demokrati
  • SDS - Slovenska demokratska stranka
  • Svoboda! - Gibanje Svoboda
  • N.Si - Nova Slovenija – Krščanski demokrati
  • SLS - Slovenska ljudska stranka
  • SLS - Slovenska ljudska stranka

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDS Slovenska demokratska stranka 2
N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati 1
SLS Slovenska ljudska stranka 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SD Socialni demokrati 2
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Svoboda! Gibanje Svoboda 2

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet