Rezultati europskih izbora 2024.

Aktualni saziv u brojkama

Ujedinjena Kraljevina

Konstitutivna sjednica 2. srpnja 2019. Ujedinjena Kraljevina

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata
Renew Europe - Renew Europe group 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Lib dems Liberal Democrats 16
APNI Alliance Party 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
GP Green Party 7
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Lab. Labour Party 10
ECR - Europski konzervativci i reformisti 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Cons. Conservative and Unionist Party 4
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
SF Sinn Féin 1
NI - Nezavisni zastupnici 30
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Political parties Broj mandata
Brexit Party Brexit Party 29
DUP Democratic Unionist Party 1

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.

Prikaz svih detalja

Parlamenta na odlasku (od travnja 2024.) Ujedinjena Kraljevina

Stupičasti grafikon

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika Broj mandata

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Parlament na odlasku: Europski parlament u konfiguraciji kao na zadnjoj parlamentarnoj sjednici aktualnog saziva.

Konstituirajuća sjednica: Rezultati koje je službeno objavio novi sastav Europskog parlamenta nakon potvrde kriterija prihvatljivosti zastupnika.