Platser per politisk grupp - 2019-2024 Belgien - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 2
Renew Europe 4
Gröna/EFA 3
ECR 3
ID 3
The Left 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Belgien - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Platser
N-VA 3
VB 3
CD&V 2
ECOLO 2
MR 2
Open VLD 2
CSP 1
Groen! 1
Ind. 1
LE 1
PS 1
PTB-PVDA 1
Vooruit 1
4 2 4 3 3 3 1 1 21

Nationella partier

 • N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • VB - Vlaams Belang
 • CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams
 • ECOLO - Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
 • MR - Mouvement Réformateur
 • Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • CSP - Christlich Soziale Partei
 • Groen!
 • Ind. - Independents
 • LE - Les Engagés
 • PS - Parti Socialiste
 • PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique
 • Vooruit

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
LE Les Engagés 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
ECOLO Écologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales 2
Groen! 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VB Vlaams Belang 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 1
Vooruit 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ind. Independents 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet