Platser per politisk grupp - 2019-2024 Sverige - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
The Left 1
S&D 5
Gröna/EFA 3
Renew Europe 3
EPP 6
ECR 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Sverige - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
S 5
M 4
MP 3
SD 3
C 2
Ind. 1
KD 1
L 1
V 1
6 5 3 3 1 3 0 0 21

Nationella partier

  • S - Socialdemokraterna
  • M - Moderaterna
  • MP - Miljöpartiet de gröna
  • SD - Sverigedemokraterna
  • C - Centerpartiet
  • Ind. - Independents
  • KD - Kristdemokraterna
  • L - Liberalerna
  • V - Vänsterpartiet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
Ind. Independents 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
S Socialdemokraterna 5
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SD Sverigedemokraterna 3
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C Centerpartiet 2
L Liberalerna 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de gröna 3
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet