Резултати от европейските избори през 2024 г.

Данни за настоящия законодателен мандат

Обединено кралство

Учредително заседание на 2 юли 2019 г. Обединено кралство

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места
Renew Europe - Renew Europe group 17
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Lib dems Liberal Democrats 16
APNI Alliance Party 1
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 11
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
GP Green Party 7
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Lab. Labour Party 10
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Cons. Conservative and Unionist Party 4
ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
SF Sinn Féin 1
НЧ - Независими членове 30
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Political parties Брой места
Brexit Party Brexit Party 29
DUP Democratic Unionist Party 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.

Вижте пълните данни

Парламентът в края на мандата си (април 2024 г.) Обединено кралство

Стълбовидна диаграма

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи Брой места

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Парламент в края на мандата: Състав на Европейския парламент на последното парламентарно заседание от съответния мандат.

Учредително заседание: Резултати, обявени официално от новоизбрания Европейски парламент след проверка дали новите членове отговарят на критериите да заемат постовете.