Ledamöternas könsfördelning per land - 2019 Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per land
Land Kvinnor Män
Europeiska unionen EU 41 % 59 %
Belgien BE 38 % 62 %
Danmark DK 46 % 54 %
Tyskland DE 36 % 64 %
Irland IE 45 % 55 %
Frankrike FR 50 % 50 %
Italien IT 41 % 59 %
Luxemburg LU 50 % 50 %
Nederländerna NL 50 % 50 %
Storbritannien UK 47 % 53 %
Grekland EL 24 % 76 %
Spanien ES 47 % 53 %
Portugal PT 43 % 57 %
Sverige SE 55 % 45 %
Österrike AT 50 % 50 %
Finland FI 54 % 46 %
Tjeckien CZ 33 % 67 %
Estland EE 33 % 67 %
Cypern CY 0 % 100 %
Litauen LT 27 % 73 %
Lettland LV 50 % 50 %
Ungern HU 38 % 62 %
Malta MT 50 % 50 %
Polen PL 35 % 65 %
Slovenien SI 50 % 50 %
Slovakien SK 15 % 85 %
Bulgarien BG 29 % 71 %
Rumänien RO 22 % 78 %
Kroatien HR 36 % 64 %

Källa: Europaparlamentet


Ledamöternas könsfördelning per år Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per år
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet