Platser per politisk grupp - 2019-2024 Finland - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
The Left 1
S&D 2
Gröna/EFA 3
Renew Europe 3
EPP 3
ECR 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Finland - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
KOK 3
VIHR 3
KESK 2
PS 2
SDP 2
SFP (RKP) 1
VAS 1
3 2 2 3 1 3 0 0 14

Nationella partier

  • KOK - Kansallinen Kokoomus 
  • VIHR - Vihreä liitto
  • KESK - Suomen Keskusta
  • PS - Perussuomalaiset
  • SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • SFP (RKP) - Svenska folkpartiet i Finland/ Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • VAS - Vasemmistoliitto

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KOK Kansallinen Kokoomus  3
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KESK Suomen Keskusta 2
SFP (RKP) Svenska folkpartiet i Finland/ Suomen ruotsalainen kansanpuolue 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VIHR Vihreä liitto 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PS Perussuomalaiset 2
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VAS Vasemmistoliitto 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet