Platser per politisk grupp - 2019-2024 Ungern - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 5
Renew Europe 2
EPP 1
NI 13

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Ungern - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
Fidesz 12
DK 4
Momentum 2
EK 1
Jobbik 1
KDNP (Coal. Fidesz, KDNP) 1
1 5 0 2 0 0 0 13 21

Nationella partier

  • Fidesz - Fidesz
  • DK - Demokratikus Koalíció
  • Momentum - Momentum Mozgalom
  • EK - Esély Közösség
  • Jobbik - Jobbik - Konzervatívok
  • KDNP (Coal. Fidesz, KDNP) - Kereszténydemokrata Néppárt

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DK Demokratikus Koalíció 4
EK Esély Közösség 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Momentum Momentum Mozgalom 2
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
KDNP (Coal. Fidesz, KDNP) Kereszténydemokrata Néppárt 1
NI - Grupplösa 13
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Fidesz Fidesz 12
Jobbik Jobbik - Konzervatívok 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet