Platser per politisk grupp - 2019-2024 Nederländerna - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
The Left 1
S&D 6
Gröna/EFA 3
Renew Europe 7
EPP 6
ECR 5
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Nederländerna - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
PvdA 6
CDA 5
VVD 5
GroenLinks 3
Ind. 2
CU 1
D66 1
FvD 1
Ind. 1
JA21 1
MDD 1
PvdD 1
SGP 1
6 6 5 7 1 3 0 1 29

Nationella partier

 • PvdA - Partij van de Arbeid
 • CDA - Christen-Democratisch Appèl
 • VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • GroenLinks - GroenLinks
 • Ind. - Independents
 • CU - ChristenUnie
 • D66 - Democraten 66
 • FvD - Forum voor Democratie
 • Ind. - Independents
 • JA21 - Juiste Antwoord 2021
 • MDD - Meer directe democratie
 • PvdD - Partij voor de Dieren
 • SGP - Staatkundig Gereformeerde Partij

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 7
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 5
D66 Democraten 66 1
Ind. Independents 1
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
CU ChristenUnie 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid 6
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 5
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
JA21 Juiste Antwoord 2021 1
MDD Meer directe democratie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Ind. Independents 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
GroenLinks GroenLinks 3
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PvdD Partij voor de Dieren 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
FvD Forum voor Democratie 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet