Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste tulemused

Praegune parlament arvudes

Suurbritannia

Avaistung 2. juulil 2019 Suurbritannia

Tulpdiagramm

Liikmesriikide kohtade jaotus Euroopa Parlamendis fraktsioonide ja riigi tasandi erakondade kaupa.
Fraktsioonid Kohtade arv
Renew Europe - Renew Europe group 17
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Political parties Kohtade arv
Lib dems Liberal Democrats 16
APNI Alliance Party 1
Rohelised/EVF - Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon 11
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Political parties Kohtade arv
GP Green Party 7
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
S&D - Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis 10
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Political parties Kohtade arv
Lab. Labour Party 10
ECR - Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon 4
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Political parties Kohtade arv
Cons. Conservative and Unionist Party 4
GUE/NGL - Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon 1
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Political parties Kohtade arv
SF Sinn Féin 1
NI - Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 30
Sellesse fraktsiooni kuuluvad liikmesriikide erakonnad
Political parties Kohtade arv
Brexit Party Brexit Party 29
DUP Democratic Unionist Party 1

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Avaistung: Vastvalitud Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendiliikmete volituste kontrollimist.

Vaata kõiki üksikasju

Lahkuv parlamendikoosseis (2024. aasta aprilli seisuga) Suurbritannia

Tulpdiagramm

Liikmesriikide kohtade jaotus Euroopa Parlamendis fraktsioonide ja riigi tasandi erakondade kaupa.
Fraktsioonid Kohtade arv

Parlamendi kodukorra kohaselt koosneb fraktsioon vähemalt 23 liikmest, kes on valitud vähemalt seitsmest liikmesriigist.

Parlamendi lahkuv koosseis: Euroopa Parlamendi koosseis käesoleva ametiaja viimasel istungjärgul.

Avaistung: Vastvalitud Euroopa Parlamendi poolt välja kuulutatud tulemused pärast parlamendiliikmete volituste kontrollimist.