Platser per politisk grupp - 2019-2024 Danmark - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 1
S&D 3
Renew Europe 6
Gröna/EFA 2
ID 1
The Left 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Danmark - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Platser
A (S) 3
V. (V) 3
F (SF) 2
B. (RV) 1
C (KF) 1
Ind. 1
M 1
O. (DF) 1
Ø (EL) 1
1 3 6 2 0 1 1 0 14

Nationella partier

 • A (S) - Socialdemokratiet
 • V. (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
 • B. (RV) - Radikale Venstre
 • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
 • Ind. - Independents
 • M - Moderaterne
 • O. (DF) - Dansk Folkeparti
 • Ø (EL) - Enhedslisten de Rød-Grønne

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V. (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B. (RV) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
Ind. Independents 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
A (S) Socialdemokratiet 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ø (EL) Enhedslisten de Rød-Grønne 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
O. (DF) Dansk Folkeparti 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet