Platser per politisk grupp - 2019-2024 Danmark - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
The Left 1
S&D 3
Gröna/EFA 2
Renew Europe 6
EPP 1
ID 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Danmark - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
A (S) 3
V. (V) 3
F (SF) 2
B. (RV) 1
C (KF) 1
Ind. 1
M 1
O. (DF) 1
Ø (EL) 1
1 3 0 6 1 2 1 0 14

Nationella partier

  • A (S) - Socialdemokratiet
  • V. (V) - Venstre, Danmarks Liberale Parti
  • F (SF) - Socialistisk Folkeparti
  • B. (RV) - Radikale Venstre
  • C (KF) - Det Konservative Folkeparti
  • Ind. - Independents
  • M - Moderaterne
  • O. (DF) - Dansk Folkeparti
  • Ø (EL) - Enhedslisten de Rød-Grønne

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
V. (V) Venstre, Danmarks Liberale Parti 3
B. (RV) Radikale Venstre 1
M Moderaterne 1
Ind. Independents 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
A (S) Socialdemokratiet 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
F (SF) Socialistisk Folkeparti 2
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
C (KF) Det Konservative Folkeparti 1
The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Ø (EL) Enhedslisten de Rød-Grønne 1
ID - Gruppen Identitet och demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
O. (DF) Dansk Folkeparti 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet