Platser per politisk grupp - 2019-2024 Polen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 16
S&D 6
Renew Europe 1
ECR 27
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Polen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Platser
PiS 25
PO 11
NW 5
Ind. (Coal. KE) 3
PSL (Coal. KE) 2
Ind. 1
Ind. 1
Polska 2050 1
SLD 1
SP 1
SPZZ 1
16 6 1 0 27 0 0 2 52

Nationella partier

 • PiS - Prawo i Sprawiedliwość (razem z Suwerenna Polska i Republikanie)
 • PO - Platforma Obywatelska
 • NW - Nowa Lewica
 • Ind. (Coal. KE) - Independents
 • PSL (Coal. KE) - Koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Ind. - Independents
 • Ind. - Independents
 • Polska 2050 - Polska 2050
 • SLD - Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
 • SP - Sovereign Poland
 • SPZZ - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 27
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PiS Prawo i Sprawiedliwość (razem z Suwerenna Polska i Republikanie) 25
SP Sovereign Poland 1
SPZZ Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 1
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 16
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 11
PSL (Coal. KE) Koalicja Polskie Stronnictwo Ludowe 2
Ind. (Coal. KE) Independents 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
NW Nowa Lewica 4
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1
Ind. Independents 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
Polska 2050 Polska 2050 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
NW Nowa Lewica 1
Ind. Independents 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet