Platser per politisk grupp - 2019-2024 Litauen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 2
Gröna/EFA 2
Renew Europe 1
EPP 4
ECR 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Litauen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
The Left
Gröna/EFA
ID
NI
Platser
TS-LKD 4
LSDP 2
DP 1
Ind. 1
LLRA-KŠS 1
LRLS 1
LVŽS 1
4 2 1 1 0 2 0 1 11

Nationella partier

  • TS-LKD - Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai
  • LSDP - Lietuvos Socialdemokratų Partija
  • DP - Darbo partija
  • Ind. - Independents
  • LLRA-KŠS - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
  • LRLS - Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis
  • LVŽS - Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
TS-LKD Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LSDP Lietuvos Socialdemokratų Partija 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LVŽS Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga 1
Ind. Independents 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LLRA-KŠS Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LRLS Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DP Darbo partija 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet