Platser per politisk grupp - 2019-2024 Litauen - Avgående parlament

Stapeldiagram

Totalt platser

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 4
S&D 2
Renew Europe 1
Gröna/EFA 2
ECR 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet

Uppdelning efter nationella partier och politiska grupper - 2019-2024 Litauen - Avgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Nationella partier
EPP
S&D
Renew Europe
Gröna/EFA
ECR
ID
The Left
NI
Platser
TS-LKD 4
LSDP 2
DP 1
Ind. 1
LLRA-KŠS 1
LRLS 1
LVŽS 1
4 2 1 2 1 0 0 1 11

Nationella partier

 • TS-LKD - Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai
 • LSDP - Lietuvos Socialdemokratų Partija
 • DP - Darbo partija
 • Ind. - Independents
 • LLRA-KŠS - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
 • LRLS - Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis
 • LVŽS - Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga

Politiska grupper i Europaparlamentet

 • EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
 • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Renew Europe - Gruppen Renew Europe
 • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • ID - Gruppen Identitet och demokrati
 • The Left - Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL
 • NI - Grupplösa

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat efter politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) 4
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
TS-LKD Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LSDP Lietuvos Socialdemokratų Partija 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LVŽS Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga 1
Ind. Independents 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LLRA-KŠS Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 1
Renew Europe - Gruppen Renew Europe 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
LRLS Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar i denna politiska grupp
DP Darbo partija 1

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet