Wyniki wyborów europejskich 2024

Obecna kadencja w liczbach

Wielka Brytania

Posiedzenie inauguracyjne z 2 lipca 2019 r. Wielka Brytania

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów
Renew Europe - Renew Europe group 17
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Lib dems Liberal Democrats 16
APNI Alliance Party 1
Zieloni/WSE - Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie 11
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
GP Green Party 7
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
S&D - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 10
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Lab. Labour Party 10
EKR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 4
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Cons. Conservative and Unionist Party 4
GUE/NGL - Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica 1
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
SF Sinn Féin 1
NI - Niezrzeszeni 30
Partie krajowe należące do tej grupy politycznej
Political parties Liczba mandatów
Brexit Party Brexit Party 29
DUP Democratic Unionist Party 1

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.

Wszystkie dane

Ustępujący Parlament (od kwietnia 2024 r.) Wielka Brytania

Wykres słupkowy

Rozkład mandatów krajowych w Parlamencie Europejskim, z podziałem na grupy polityczne i partie krajowe
Grupy polityczne Liczba mandatów

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Ustępujący parlament: Skład Parlamentu Europejskiego wg sytuacji na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji.

Posiedzenie inauguracyjne: Wyniki ogłoszone oficjalnie przez nowo wybrany Parlament Europejski po weryfikacji kryteriów, które muszą spełnić posłowie.