2024. gada Eiropas vēlēšanu rezultāti

Pašreizējais sasaukums skaitļos

Apvienotā Karaliste

Konstitutīvā sesija 2019. gada 2. jūlijā Apvienotā Karaliste

Stabiņu diagramma

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits
Renew Europe - Renew Europe group 17
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Lib dems Liberal Democrats 16
APNI Alliance Party 1
Zaļie/EBA - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa 11
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
GP Green Party 7
SNP Scottish National Party 3
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 10
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Lab. Labour Party 10
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Cons. Conservative and Unionist Party 4
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
SF Sinn Féin 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 30
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Political parties Vietu skaits
Brexit Party Brexit Party 29
DUP Democratic Unionist Party 1

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.

Skatīt pilnu informāciju

Aizejošais Parlaments (no 2024. gada aprīļa) Apvienotā Karaliste

Stabiņu diagramma

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Vietu skaits

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Aizejošais parlaments: Eiropas Parlaments sastāvs atbilst pašreizējā sasaukuma sastāvam pēdējās parlamentārās sesijas laikā.

Konstitutīvā sesija: Rezultāti, ko oficiāli paziņojis jaunievēlētais Eiropas Parlaments pēc tā deputātu atbilstības kritēriju pārbaudes.