Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1999-2004
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Χώρα Αριθμός εδρών
Αυστρία
Αυστρία:

7

Αυστρία:

6

Αυστρία:

2

Αυστρία:

6

21
Βέλγιο
Βέλγιο:

5

Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

5

Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

3

25
Γαλλία
Γαλλία:

21

Γαλλία:

18

Γαλλία:

1

Γαλλία:

15

Γαλλία:

9

Γαλλία:

4

Γαλλία:

9

Γαλλία:

10

87
Γερμανία
Γερμανία:

53

Γερμανία:

35

Γερμανία:

7

Γερμανία:

4

99
Δανία
Δανία:

1

Δανία:

2

Δανία:

6

Δανία:

3

Δανία:

1

Δανία:

3

16
Ελλάδα
Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

7

25
Εσθονία
Εσθονία:

2

Εσθονία:

1

Εσθονία:

2

Εσθονία:

1

6
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

37

Ηνωμένο Βασίλειο:

29

Ηνωμένο Βασίλειο:

11

Ηνωμένο Βασίλειο:

6

Ηνωμένο Βασίλειο:

3

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

87
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

5

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

2

Ιρλανδία:

6

15
Ισπανία
Ισπανία:

28

Ισπανία:

24

Ισπανία:

2

Ισπανία:

4

Ισπανία:

5

Ισπανία:

1

64
Ιταλία
Ιταλία:

34

Ιταλία:

16

Ιταλία:

8

Ιταλία:

6

Ιταλία:

2

Ιταλία:

10

Ιταλία:

11

87
Κύπρος
Κύπρος:

2

Κύπρος:

1

Κύπρος:

1

Κύπρος:

2

6
Λετονία
Λετονία:

5

Λετονία:

1

Λετονία:

2

Λετονία:

1

9
Λιθουανία
Λιθουανία:

3

Λιθουανία:

5

Λιθουανία:

5

13
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

1

6
Μάλτα
Μάλτα:

3

Μάλτα:

2

5
Ολλανδία
Ολλανδία:

9

Ολλανδία:

6

Ολλανδία:

8

Ολλανδία:

1

Ολλανδία:

4

Ολλανδία:

3

31
Ουγγαρία
Ουγγαρία:

12

Ουγγαρία:

10

Ουγγαρία:

2

24
Πολωνία
Πολωνία:

13

Πολωνία:

27

Πολωνία:

4

Πολωνία:

10

54
Πορτογαλία
Πορτογαλία:

9

Πορτογαλία:

12

Πορτογαλία:

2

Πορτογαλία:

2

25
Σλοβακία
Σλοβακία:

7

Σλοβακία:

2

Σλοβακία:

1

Σλοβακία:

1

Σλοβακία:

1

Σλοβακία:

2

14
Σλοβενία
Σλοβενία:

3

Σλοβενία:

1

Σλοβενία:

3

7
Σουηδία
Σουηδία:

7

Σουηδία:

6

Σουηδία:

4

Σουηδία:

3

Σουηδία:

2

22
Τσεχία
Τσεχία:

13

Τσεχία:

7

Τσεχία:

1

Τσεχία:

3

24
Φινλανδία
Φινλανδία:

5

Φινλανδία:

3

Φινλανδία:

5

Φινλανδία:

1

Φινλανδία:

2

16
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

295

Ευρωπαϊκή Ένωση:

232

Ευρωπαϊκή Ένωση:

67

Ευρωπαϊκή Ένωση:

55

Ευρωπαϊκή Ένωση:

47

Ευρωπαϊκή Ένωση:

30

Ευρωπαϊκή Ένωση:

18

Ευρωπαϊκή Ένωση:

44

788
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
ΕΛΚ-ΕΔ
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Σύνολο εδρών
Αυστρία AT 7 6 2 6 21
Βέλγιο BE 5 6 5 6 3 25
Γαλλία FR 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Γερμανία DE 53 35 7 4 99
Δανία DK 1 2 6 3 1 3 16
Ελλάδα EL 9 9 7 25
Εσθονία EE 2 1 2 1 6
Ηνωμένο Βασίλειο UK 37 29 11 6 3 1 87
Ιρλανδία IE 5 1 1 2 6 15
Ισπανία ES 28 24 2 4 5 1 64
Ιταλία IT 34 16 8 6 2 10 11 87
Κύπρος CY 2 1 1 2 6
Λετονία LV 5 1 2 1 9
Λιθουανία LT 3 5 5 13
Λουξεμβούργο LU 2 2 1 1 6
Μάλτα MT 3 2 5
Ολλανδία NL 9 6 8 1 4 3 31
Ουγγαρία HU 12 10 2 24
Πολωνία PL 13 27 4 10 54
Πορτογαλία PT 9 12 2 2 25
Σλοβακία SK 7 2 1 1 1 2 14
Σλοβενία SI 3 1 3 7
Σουηδία SE 7 6 4 3 2 22
Τσεχία CZ 13 7 1 3 24
Φινλανδία FI 5 3 5 1 2 16
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1999-2004
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο