Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1999. – 2004.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

7

Austrija:

6

Austrija:

2

Austrija:

6

21
Belgija
Belgija:

5

Belgija:

6

Belgija:

5

Belgija:

6

Belgija:

3

25
Cipar
Cipar:

2

Cipar:

1

Cipar:

1

Cipar:

2

6
Češka
Češka:

13

Češka:

7

Češka:

1

Češka:

3

24
Danska
Danska:

1

Danska:

2

Danska:

6

Danska:

3

Danska:

1

Danska:

3

16
Estonija
Estonija:

2

Estonija:

1

Estonija:

2

Estonija:

1

6
Finska
Finska:

5

Finska:

3

Finska:

5

Finska:

1

Finska:

2

16
Francuska
Francuska:

21

Francuska:

18

Francuska:

1

Francuska:

15

Francuska:

9

Francuska:

4

Francuska:

9

Francuska:

10

87
Grčka
Grčka:

9

Grčka:

9

Grčka:

7

25
Irska
Irska:

5

Irska:

1

Irska:

1

Irska:

2

Irska:

6

15
Italija
Italija:

34

Italija:

16

Italija:

8

Italija:

6

Italija:

2

Italija:

10

Italija:

11

87
Latvija
Latvija:

5

Latvija:

1

Latvija:

2

Latvija:

1

9
Litva
Litva:

3

Litva:

5

Litva:

5

13
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Mađarska
Mađarska:

12

Mađarska:

10

Mađarska:

2

24
Malta
Malta:

3

Malta:

2

5
Nizozemska
Nizozemska:

9

Nizozemska:

6

Nizozemska:

8

Nizozemska:

1

Nizozemska:

4

Nizozemska:

3

31
Njemačka
Njemačka:

53

Njemačka:

35

Njemačka:

7

Njemačka:

4

99
Poljska
Poljska:

13

Poljska:

27

Poljska:

4

Poljska:

10

54
Portugal
Portugal:

9

Portugal:

12

Portugal:

2

Portugal:

2

25
Slovačka
Slovačka:

7

Slovačka:

2

Slovačka:

1

Slovačka:

1

Slovačka:

1

Slovačka:

2

14
Slovenija
Slovenija:

3

Slovenija:

1

Slovenija:

3

7
Španjolska
Španjolska:

28

Španjolska:

24

Španjolska:

2

Španjolska:

4

Španjolska:

5

Španjolska:

1

64
Švedska
Švedska:

7

Švedska:

6

Švedska:

4

Švedska:

3

Švedska:

2

22
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

37

Ujedinjena Kraljevina:

29

Ujedinjena Kraljevina:

11

Ujedinjena Kraljevina:

6

Ujedinjena Kraljevina:

3

Ujedinjena Kraljevina:

1

87
Europska unija
Europska unija:

295

Europska unija:

232

Europska unija:

67

Europska unija:

55

Europska unija:

47

Europska unija:

30

Europska unija:

18

Europska unija:

44

788
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
EPP-ED
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 7 6 2 6 21
Belgija BE 5 6 5 6 3 25
Cipar CY 2 1 1 2 6
Češka CZ 13 7 1 3 24
Danska DK 1 2 6 3 1 3 16
Estonija EE 2 1 2 1 6
Finska FI 5 3 5 1 2 16
Francuska FR 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Grčka EL 9 9 7 25
Irska IE 5 1 1 2 6 15
Italija IT 34 16 8 6 2 10 11 87
Latvija LV 5 1 2 1 9
Litva LT 3 5 5 13
Luksemburg LU 2 2 1 1 6
Mađarska HU 12 10 2 24
Malta MT 3 2 5
Nizozemska NL 9 6 8 1 4 3 31
Njemačka DE 53 35 7 4 99
Poljska PL 13 27 4 10 54
Portugal PT 9 12 2 2 25
Slovačka SK 7 2 1 1 1 2 14
Slovenija SI 3 1 3 7
Španjolska ES 28 24 2 4 5 1 64
Švedska SE 7 6 4 3 2 22
Ujedinjena Kraljevina UK 37 29 11 6 3 1 87
Europska unija EU 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1999. – 2004.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament