Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1999.-2004.
Aizejošais parlaments

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

37

Apvienotā Karaliste:

29

Apvienotā Karaliste:

11

Apvienotā Karaliste:

6

Apvienotā Karaliste:

3

Apvienotā Karaliste:

1

87
Austrija
Austrija:

7

Austrija:

6

Austrija:

2

Austrija:

6

21
Beļģija
Beļģija:

5

Beļģija:

6

Beļģija:

5

Beļģija:

6

Beļģija:

3

25
Čehija
Čehija:

13

Čehija:

7

Čehija:

1

Čehija:

3

24
Dānija
Dānija:

1

Dānija:

2

Dānija:

6

Dānija:

3

Dānija:

1

Dānija:

3

16
Francija
Francija:

21

Francija:

18

Francija:

1

Francija:

15

Francija:

9

Francija:

4

Francija:

9

Francija:

10

87
Grieķija
Grieķija:

9

Grieķija:

9

Grieķija:

7

25
Igaunija
Igaunija:

2

Igaunija:

1

Igaunija:

2

Igaunija:

1

6
Īrija
Īrija:

5

Īrija:

1

Īrija:

1

Īrija:

2

Īrija:

6

15
Itālija
Itālija:

34

Itālija:

16

Itālija:

8

Itālija:

6

Itālija:

2

Itālija:

10

Itālija:

11

87
Kipra
Kipra:

2

Kipra:

1

Kipra:

1

Kipra:

2

6
Latvija
Latvija:

5

Latvija:

1

Latvija:

2

Latvija:

1

9
Lietuva
Lietuva:

3

Lietuva:

5

Lietuva:

5

13
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

2

Luksemburga:

1

Luksemburga:

1

6
Malta
Malta:

3

Malta:

2

5
Nīderlande
Nīderlande:

9

Nīderlande:

6

Nīderlande:

8

Nīderlande:

1

Nīderlande:

4

Nīderlande:

3

31
Polija
Polija:

13

Polija:

27

Polija:

4

Polija:

10

54
Portugāle
Portugāle:

9

Portugāle:

12

Portugāle:

2

Portugāle:

2

25
Slovākija
Slovākija:

7

Slovākija:

2

Slovākija:

1

Slovākija:

1

Slovākija:

1

Slovākija:

2

14
Slovēnija
Slovēnija:

3

Slovēnija:

1

Slovēnija:

3

7
Somija
Somija:

5

Somija:

3

Somija:

5

Somija:

1

Somija:

2

16
Spānija
Spānija:

28

Spānija:

24

Spānija:

2

Spānija:

4

Spānija:

5

Spānija:

1

64
Ungārija
Ungārija:

12

Ungārija:

10

Ungārija:

2

24
Vācija
Vācija:

53

Vācija:

35

Vācija:

7

Vācija:

4

99
Zviedrija
Zviedrija:

7

Zviedrija:

6

Zviedrija:

4

Zviedrija:

3

Zviedrija:

2

22
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

295

Eiropas Savienība:

232

Eiropas Savienība:

67

Eiropas Savienība:

55

Eiropas Savienība:

47

Eiropas Savienība:

30

Eiropas Savienība:

18

Eiropas Savienība:

44

788
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
PPE-DE
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 37 29 11 6 3 1 87
Austrija AT 7 6 2 6 21
Beļģija BE 5 6 5 6 3 25
Čehija CZ 13 7 1 3 24
Dānija DK 1 2 6 3 1 3 16
Francija FR 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Grieķija EL 9 9 7 25
Igaunija EE 2 1 2 1 6
Īrija IE 5 1 1 2 6 15
Itālija IT 34 16 8 6 2 10 11 87
Kipra CY 2 1 1 2 6
Latvija LV 5 1 2 1 9
Lietuva LT 3 5 5 13
Luksemburga LU 2 2 1 1 6
Malta MT 3 2 5
Nīderlande NL 9 6 8 1 4 3 31
Polija PL 13 27 4 10 54
Portugāle PT 9 12 2 2 25
Slovākija SK 7 2 1 1 1 2 14
Slovēnija SI 3 1 3 7
Somija FI 5 3 5 1 2 16
Spānija ES 28 24 2 4 5 1 64
Ungārija HU 12 10 2 24
Vācija DE 53 35 7 4 99
Zviedrija SE 7 6 4 3 2 22
Eiropas Savienība ES 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1999.-2004.
Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments