Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1999 - 2004
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

5

Belgicko:

6

Belgicko:

5

Belgicko:

6

Belgicko:

3

25
Cyprus
Cyprus:

2

Cyprus:

1

Cyprus:

1

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

13

Česko:

7

Česko:

1

Česko:

3

24
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

2

Dánsko:

6

Dánsko:

3

Dánsko:

1

Dánsko:

3

16
Estónsko
Estónsko:

2

Estónsko:

1

Estónsko:

2

Estónsko:

1

6
Fínsko
Fínsko:

5

Fínsko:

3

Fínsko:

5

Fínsko:

1

Fínsko:

2

16
Francúzsko
Francúzsko:

21

Francúzsko:

18

Francúzsko:

1

Francúzsko:

15

Francúzsko:

9

Francúzsko:

4

Francúzsko:

9

Francúzsko:

10

87
Grécko
Grécko:

9

Grécko:

9

Grécko:

7

25
Holandsko
Holandsko:

9

Holandsko:

6

Holandsko:

8

Holandsko:

1

Holandsko:

4

Holandsko:

3

31
Írsko
Írsko:

5

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

2

Írsko:

6

15
Litva
Litva:

3

Litva:

5

Litva:

5

13
Lotyšsko
Lotyšsko:

5

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

1

9
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

12

Maďarsko:

10

Maďarsko:

2

24
Malta
Malta:

3

Malta:

2

5
Nemecko
Nemecko:

53

Nemecko:

35

Nemecko:

7

Nemecko:

4

99
Poľsko
Poľsko:

13

Poľsko:

27

Poľsko:

4

Poľsko:

10

54
Portugalsko
Portugalsko:

9

Portugalsko:

12

Portugalsko:

2

Portugalsko:

2

25
Rakúsko
Rakúsko:

7

Rakúsko:

6

Rakúsko:

2

Rakúsko:

6

21
Slovensko
Slovensko:

7

Slovensko:

2

Slovensko:

1

Slovensko:

1

Slovensko:

1

Slovensko:

2

14
Slovinsko
Slovinsko:

3

Slovinsko:

1

Slovinsko:

3

7
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

37

Spojené kráľovstvo:

29

Spojené kráľovstvo:

11

Spojené kráľovstvo:

6

Spojené kráľovstvo:

3

Spojené kráľovstvo:

1

87
Španielsko
Španielsko:

28

Španielsko:

24

Španielsko:

2

Španielsko:

4

Španielsko:

5

Španielsko:

1

64
Švédsko
Švédsko:

7

Švédsko:

6

Švédsko:

4

Švédsko:

3

Švédsko:

2

22
Taliansko
Taliansko:

34

Taliansko:

16

Taliansko:

8

Taliansko:

6

Taliansko:

2

Taliansko:

10

Taliansko:

11

87
Európska únia
Európska únia:

295

Európska únia:

232

Európska únia:

67

Európska únia:

55

Európska únia:

47

Európska únia:

30

Európska únia:

18

Európska únia:

44

788
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
PPE-DE
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 5 6 5 6 3 25
Cyprus CY 2 1 1 2 6
Česko CZ 13 7 1 3 24
Dánsko DK 1 2 6 3 1 3 16
Estónsko EE 2 1 2 1 6
Fínsko FI 5 3 5 1 2 16
Francúzsko FR 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Grécko EL 9 9 7 25
Holandsko NL 9 6 8 1 4 3 31
Írsko IE 5 1 1 2 6 15
Litva LT 3 5 5 13
Lotyšsko LV 5 1 2 1 9
Luxembursko LU 2 2 1 1 6
Maďarsko HU 12 10 2 24
Malta MT 3 2 5
Nemecko DE 53 35 7 4 99
Poľsko PL 13 27 4 10 54
Portugalsko PT 9 12 2 2 25
Rakúsko AT 7 6 2 6 21
Slovensko SK 7 2 1 1 1 2 14
Slovinsko SI 3 1 3 7
Spojené kráľovstvo UK 37 29 11 6 3 1 87
Španielsko ES 28 24 2 4 5 1 64
Švédsko SE 7 6 4 3 2 22
Taliansko IT 34 16 8 6 2 10 11 87
Európska únia 295 232 67 55 47 30 18 44 788

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1999 - 2004
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament