Platser per politisk grupp och land - 1999-2004
Konstituerande sammanträde

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

6

Belgien:

5

Belgien:

5

Belgien:

7

Belgien:

2

25
Danmark
Danmark:

1

Danmark:

3

Danmark:

6

Danmark:

1

Danmark:

1

Danmark:

4

16
Finland
Finland:

5

Finland:

3

Finland:

5

Finland:

2

Finland:

1

16
Frankrike
Frankrike:

20

Frankrike:

22

Frankrike:

9

Frankrike:

11

Frankrike:

13

Frankrike:

5

Frankrike:

6

Frankrike:

1

87
Grekland
Grekland:

9

Grekland:

9

Grekland:

7

25
Irland
Irland:

5

Irland:

1

Irland:

1

Irland:

2

Irland:

6

15
Italien
Italien:

34

Italien:

17

Italien:

7

Italien:

2

Italien:

6

Italien:

9

Italien:

11

Italien:

1

87
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

2

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

6
Nederländerna
Nederländerna:

9

Nederländerna:

6

Nederländerna:

8

Nederländerna:

4

Nederländerna:

1

Nederländerna:

3

31
Portugal
Portugal:

9

Portugal:

12

Portugal:

2

Portugal:

2

25
Spanien
Spanien:

28

Spanien:

24

Spanien:

3

Spanien:

4

Spanien:

4

Spanien:

1

64
Storbritannien
Storbritannien:

37

Storbritannien:

30

Storbritannien:

10

Storbritannien:

6

Storbritannien:

3

Storbritannien:

1

87
Sverige
Sverige:

7

Sverige:

6

Sverige:

4

Sverige:

2

Sverige:

3

22
Tyskland
Tyskland:

53

Tyskland:

33

Tyskland:

7

Tyskland:

6

99
Österrike
Österrike:

7

Österrike:

7

Österrike:

2

Österrike:

5

21
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

232

Europeiska unionen:

180

Europeiska unionen:

50

Europeiska unionen:

48

Europeiska unionen:

42

Europeiska unionen:

31

Europeiska unionen:

18

Europeiska unionen:

16

Europeiska unionen:

9

626
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
EFP-ED
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 6 5 5 7 2 25
Danmark DK 1 3 6 1 1 4 16
Finland FI 5 3 5 2 1 16
Frankrike FR 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Grekland EL 9 9 7 25
Irland IE 5 1 1 2 6 15
Italien IT 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Luxemburg LU 2 2 1 1 6
Nederländerna NL 9 6 8 4 1 3 31
Portugal PT 9 12 2 2 25
Spanien ES 28 24 3 4 4 1 64
Storbritannien UK 37 30 10 6 3 1 87
Sverige SE 7 6 4 2 3 22
Tyskland DE 53 33 7 6 99
Österrike AT 7 7 2 5 21
Europeiska unionen EU 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1999-2004
Konstituerande sammanträde

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet