Места по политически групи и държави - 1999-2004 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

7

Австрия:

6

Австрия:

2

Австрия:

6

21
Белгия
Белгия:

5

Белгия:

6

Белгия:

5

Белгия:

6

Белгия:

3

25
Германия
Германия:

53

Германия:

35

Германия:

7

Германия:

4

99
Гърция
Гърция:

9

Гърция:

9

Гърция:

7

25
Дания
Дания:

1

Дания:

2

Дания:

6

Дания:

3

Дания:

1

Дания:

3

16
Естония
Естония:

2

Естония:

1

Естония:

2

Естония:

1

6
Ирландия
Ирландия:

5

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

2

Ирландия:

6

15
Испания
Испания:

28

Испания:

24

Испания:

2

Испания:

4

Испания:

5

Испания:

1

64
Италия
Италия:

34

Италия:

16

Италия:

8

Италия:

6

Италия:

2

Италия:

10

Италия:

11

87
Кипър
Кипър:

2

Кипър:

1

Кипър:

1

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

5

Латвия:

1

Латвия:

2

Латвия:

1

9
Литва
Литва:

3

Литва:

5

Литва:

5

13
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

2

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

3

Малта:

2

5
Нидерландия
Нидерландия:

9

Нидерландия:

6

Нидерландия:

8

Нидерландия:

1

Нидерландия:

4

Нидерландия:

3

31
Обединено кралство
Обединено кралство:

37

Обединено кралство:

29

Обединено кралство:

11

Обединено кралство:

6

Обединено кралство:

3

Обединено кралство:

1

87
Полша
Полша:

13

Полша:

27

Полша:

4

Полша:

10

54
Португалия
Португалия:

9

Португалия:

12

Португалия:

2

Португалия:

2

25
Словакия
Словакия:

7

Словакия:

2

Словакия:

1

Словакия:

1

Словакия:

1

Словакия:

2

14
Словения
Словения:

3

Словения:

1

Словения:

3

7
Унгария
Унгария:

12

Унгария:

10

Унгария:

2

24
Финландия
Финландия:

5

Финландия:

3

Финландия:

5

Финландия:

1

Финландия:

2

16
Франция
Франция:

21

Франция:

18

Франция:

1

Франция:

15

Франция:

9

Франция:

4

Франция:

9

Франция:

10

87
Чехия
Чехия:

13

Чехия:

7

Чехия:

1

Чехия:

3

24
Швеция
Швеция:

7

Швеция:

6

Швеция:

4

Швеция:

3

Швеция:

2

22
Европейски съюз
Европейски съюз:

295

Европейски съюз:

232

Европейски съюз:

67

Европейски съюз:

55

Европейски съюз:

47

Европейски съюз:

30

Европейски съюз:

18

Европейски съюз:

44

788
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
PPE-DE
PSE
ELDR
GUE/NGL
Verts/ALE
UEN
EDD
НЧ
Общо места
Австрия AT 7 6 2 6 21
Белгия BE 5 6 5 6 3 25
Германия DE 53 35 7 4 99
Гърция EL 9 9 7 25
Дания DK 1 2 6 3 1 3 16
Естония EE 2 1 2 1 6
Ирландия IE 5 1 1 2 6 15
Испания ES 28 24 2 4 5 1 64
Италия IT 34 16 8 6 2 10 11 87
Кипър CY 2 1 1 2 6
Латвия LV 5 1 2 1 9
Литва LT 3 5 5 13
Люксембург LU 2 2 1 1 6
Малта MT 3 2 5
Нидерландия NL 9 6 8 1 4 3 31
Обединено кралство UK 37 29 11 6 3 1 87
Полша PL 13 27 4 10 54
Португалия PT 9 12 2 2 25
Словакия SK 7 2 1 1 1 2 14
Словения SI 3 1 3 7
Унгария HU 12 10 2 24
Финландия FI 5 3 5 1 2 16
Франция FR 21 18 1 15 9 4 9 10 87
Чехия CZ 13 7 1 3 24
Швеция SE 7 6 4 3 2 22
Европейски съюз ЕС 295 232 67 55 47 30 18 44 788

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1999-2004 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент