Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1989 - 1994
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

8

Belgicko:

7

Belgicko:

4

Belgicko:

3

Belgicko:

1

Belgicko:

1

24
Dánsko
Dánsko:

4

Dánsko:

2

Dánsko:

3

Dánsko:

2

Dánsko:

1

Dánsko:

4

16
Francúzsko
Francúzsko:

22

Francúzsko:

6

Francúzsko:

13

Francúzsko:

8

Francúzsko:

13

Francúzsko:

10

Francúzsko:

7

Francúzsko:

1

Francúzsko:

1

81
Grécko
Grécko:

9

Grécko:

10

Grécko:

1

Grécko:

1

Grécko:

3

24
Holandsko
Holandsko:

8

Holandsko:

10

Holandsko:

4

Holandsko:

2

Holandsko:

1

25
Írsko
Írsko:

1

Írsko:

4

Írsko:

2

Írsko:

6

Írsko:

1

Írsko:

1

15
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

6
Nemecko
Nemecko:

31

Nemecko:

32

Nemecko:

4

Nemecko:

8

Nemecko:

6

81
Portugalsko
Portugalsko:

8

Portugalsko:

3

Portugalsko:

9

Portugalsko:

1

Portugalsko:

3

24
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

46

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

32

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

81
Španielsko
Španielsko:

27

Španielsko:

16

Španielsko:

6

Španielsko:

1

Španielsko:

4

Španielsko:

2

Španielsko:

4

60
Taliansko
Taliansko:

14

Taliansko:

27

Taliansko:

3

Taliansko:

7

Taliansko:

22

Taliansko:

3

Taliansko:

5

81
Európska únia
Európska únia:

180

Európska únia:

121

Európska únia:

49

Európska únia:

34

Európska únia:

30

Európska únia:

28

Európska únia:

20

Európska únia:

17

Európska únia:

14

Európska únia:

13

Európska únia:

12

518
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 8 7 4 3 1 1 24
Dánsko DK 4 2 3 2 1 4 16
Francúzsko FR 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grécko EL 9 10 1 1 3 24
Holandsko NL 8 10 4 2 1 25
Írsko IE 1 4 2 6 1 1 15
Luxembursko LU 2 3 1 6
Nemecko DE 31 32 4 8 6 81
Portugalsko PT 8 3 9 1 3 24
Spojené kráľovstvo UK 46 1 32 1 1 81
Španielsko ES 27 16 6 1 4 2 4 60
Taliansko IT 14 27 3 7 22 3 5 81
Európska únia 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1989 - 1994
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament