Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1989-1994
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Χώρα Αριθμός εδρών
Βέλγιο
Βέλγιο:

8

Βέλγιο:

7

Βέλγιο:

4

Βέλγιο:

3

Βέλγιο:

1

Βέλγιο:

1

24
Γαλλία
Γαλλία:

22

Γαλλία:

6

Γαλλία:

13

Γαλλία:

8

Γαλλία:

13

Γαλλία:

10

Γαλλία:

7

Γαλλία:

1

Γαλλία:

1

81
Γερμανία
Γερμανία:

31

Γερμανία:

32

Γερμανία:

4

Γερμανία:

8

Γερμανία:

6

81
Δανία
Δανία:

4

Δανία:

2

Δανία:

3

Δανία:

2

Δανία:

1

Δανία:

4

16
Ελλάδα
Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

10

Ελλάδα:

1

Ελλάδα:

1

Ελλάδα:

3

24
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

46

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

32

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

81
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

4

Ιρλανδία:

2

Ιρλανδία:

6

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

1

15
Ισπανία
Ισπανία:

27

Ισπανία:

16

Ισπανία:

6

Ισπανία:

1

Ισπανία:

4

Ισπανία:

2

Ισπανία:

4

60
Ιταλία
Ιταλία:

14

Ιταλία:

27

Ιταλία:

3

Ιταλία:

7

Ιταλία:

22

Ιταλία:

3

Ιταλία:

5

81
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

3

Λουξεμβούργο:

1

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

8

Ολλανδία:

10

Ολλανδία:

4

Ολλανδία:

2

Ολλανδία:

1

25
Πορτογαλία
Πορτογαλία:

8

Πορτογαλία:

3

Πορτογαλία:

9

Πορτογαλία:

1

Πορτογαλία:

3

24
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

180

Ευρωπαϊκή Ένωση:

121

Ευρωπαϊκή Ένωση:

49

Ευρωπαϊκή Ένωση:

34

Ευρωπαϊκή Ένωση:

30

Ευρωπαϊκή Ένωση:

28

Ευρωπαϊκή Ένωση:

20

Ευρωπαϊκή Ένωση:

17

Ευρωπαϊκή Ένωση:

14

Ευρωπαϊκή Ένωση:

13

Ευρωπαϊκή Ένωση:

12

518
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
NI
Σύνολο εδρών
Βέλγιο BE 8 7 4 3 1 1 24
Γαλλία FR 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Γερμανία DE 31 32 4 8 6 81
Δανία DK 4 2 3 2 1 4 16
Ελλάδα EL 9 10 1 1 3 24
Ηνωμένο Βασίλειο UK 46 1 32 1 1 81
Ιρλανδία IE 1 4 2 6 1 1 15
Ισπανία ES 27 16 6 1 4 2 4 60
Ιταλία IT 14 27 3 7 22 3 5 81
Λουξεμβούργο LU 2 3 1 6
Ολλανδία NL 8 10 4 2 1 25
Πορτογαλία PT 8 3 9 1 3 24
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1989-1994
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο