Места по политически групи и държави - 1989-1994 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Белгия
Белгия:

8

Белгия:

7

Белгия:

4

Белгия:

3

Белгия:

1

Белгия:

1

24
Германия
Германия:

31

Германия:

32

Германия:

4

Германия:

8

Германия:

6

81
Гърция
Гърция:

9

Гърция:

10

Гърция:

1

Гърция:

1

Гърция:

3

24
Дания
Дания:

4

Дания:

2

Дания:

3

Дания:

2

Дания:

1

Дания:

4

16
Ирландия
Ирландия:

1

Ирландия:

4

Ирландия:

2

Ирландия:

6

Ирландия:

1

Ирландия:

1

15
Испания
Испания:

27

Испания:

16

Испания:

6

Испания:

1

Испания:

4

Испания:

2

Испания:

4

60
Италия
Италия:

14

Италия:

27

Италия:

3

Италия:

7

Италия:

22

Италия:

3

Италия:

5

81
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

3

Люксембург:

1

6
Нидерландия
Нидерландия:

8

Нидерландия:

10

Нидерландия:

4

Нидерландия:

2

Нидерландия:

1

25
Обединено кралство
Обединено кралство:

46

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

32

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

81
Португалия
Португалия:

8

Португалия:

3

Португалия:

9

Португалия:

1

Португалия:

3

24
Франция
Франция:

22

Франция:

6

Франция:

13

Франция:

8

Франция:

13

Франция:

10

Франция:

7

Франция:

1

Франция:

1

81
Европейски съюз
Европейски съюз:

180

Европейски съюз:

121

Европейски съюз:

49

Европейски съюз:

34

Европейски съюз:

30

Европейски съюз:

28

Европейски съюз:

20

Европейски съюз:

17

Европейски съюз:

14

Европейски съюз:

13

Европейски съюз:

12

518
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
НЧ
Общо места
Белгия BE 8 7 4 3 1 1 24
Германия DE 31 32 4 8 6 81
Гърция EL 9 10 1 1 3 24
Дания DK 4 2 3 2 1 4 16
Ирландия IE 1 4 2 6 1 1 15
Испания ES 27 16 6 1 4 2 4 60
Италия IT 14 27 3 7 22 3 5 81
Люксембург LU 2 3 1 6
Нидерландия NL 8 10 4 2 1 25
Обединено кралство UK 46 1 32 1 1 81
Португалия PT 8 3 9 1 3 24
Франция FR 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Европейски съюз ЕС 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1989-1994 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент