Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1989.-1994.
Konstitutīvā sesija

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

46

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

32

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

81
Beļģija
Beļģija:

8

Beļģija:

7

Beļģija:

4

Beļģija:

3

Beļģija:

1

Beļģija:

1

24
Dānija
Dānija:

4

Dānija:

2

Dānija:

3

Dānija:

2

Dānija:

1

Dānija:

4

16
Francija
Francija:

22

Francija:

6

Francija:

13

Francija:

8

Francija:

13

Francija:

10

Francija:

7

Francija:

1

Francija:

1

81
Grieķija
Grieķija:

9

Grieķija:

10

Grieķija:

1

Grieķija:

1

Grieķija:

3

24
Īrija
Īrija:

1

Īrija:

4

Īrija:

2

Īrija:

6

Īrija:

1

Īrija:

1

15
Itālija
Itālija:

14

Itālija:

27

Itālija:

3

Itālija:

7

Itālija:

22

Itālija:

3

Itālija:

5

81
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

3

Luksemburga:

1

6
Nīderlande
Nīderlande:

8

Nīderlande:

10

Nīderlande:

4

Nīderlande:

2

Nīderlande:

1

25
Portugāle
Portugāle:

8

Portugāle:

3

Portugāle:

9

Portugāle:

1

Portugāle:

3

24
Spānija
Spānija:

27

Spānija:

16

Spānija:

6

Spānija:

1

Spānija:

4

Spānija:

2

Spānija:

4

60
Vācija
Vācija:

31

Vācija:

32

Vācija:

4

Vācija:

8

Vācija:

6

81
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

180

Eiropas Savienība:

121

Eiropas Savienība:

49

Eiropas Savienība:

34

Eiropas Savienība:

30

Eiropas Savienība:

28

Eiropas Savienība:

20

Eiropas Savienība:

17

Eiropas Savienība:

14

Eiropas Savienība:

13

Eiropas Savienība:

12

518
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 46 1 32 1 1 81
Beļģija BE 8 7 4 3 1 1 24
Dānija DK 4 2 3 2 1 4 16
Francija FR 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grieķija EL 9 10 1 1 3 24
Īrija IE 1 4 2 6 1 1 15
Itālija IT 14 27 3 7 22 3 5 81
Luksemburga LU 2 3 1 6
Nīderlande NL 8 10 4 2 1 25
Portugāle PT 8 3 9 1 3 24
Spānija ES 27 16 6 1 4 2 4 60
Vācija DE 31 32 4 8 6 81
Eiropas Savienība ES 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1989.-1994.
Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments