Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1989. – 1994.
Konstituirajuća sjednica

Država Broj mandata
Belgija
Belgija:

8

Belgija:

7

Belgija:

4

Belgija:

3

Belgija:

1

Belgija:

1

24
Danska
Danska:

4

Danska:

2

Danska:

3

Danska:

2

Danska:

1

Danska:

4

16
Francuska
Francuska:

22

Francuska:

6

Francuska:

13

Francuska:

8

Francuska:

13

Francuska:

10

Francuska:

7

Francuska:

1

Francuska:

1

81
Grčka
Grčka:

9

Grčka:

10

Grčka:

1

Grčka:

1

Grčka:

3

24
Irska
Irska:

1

Irska:

4

Irska:

2

Irska:

6

Irska:

1

Irska:

1

15
Italija
Italija:

14

Italija:

27

Italija:

3

Italija:

7

Italija:

22

Italija:

3

Italija:

5

81
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

6
Nizozemska
Nizozemska:

8

Nizozemska:

10

Nizozemska:

4

Nizozemska:

2

Nizozemska:

1

25
Njemačka
Njemačka:

31

Njemačka:

32

Njemačka:

4

Njemačka:

8

Njemačka:

6

81
Portugal
Portugal:

8

Portugal:

3

Portugal:

9

Portugal:

1

Portugal:

3

24
Španjolska
Španjolska:

27

Španjolska:

16

Španjolska:

6

Španjolska:

1

Španjolska:

4

Španjolska:

2

Španjolska:

4

60
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

46

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

32

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

81
Europska unija
Europska unija:

180

Europska unija:

121

Europska unija:

49

Europska unija:

34

Europska unija:

30

Europska unija:

28

Europska unija:

20

Europska unija:

17

Europska unija:

14

Europska unija:

13

Europska unija:

12

518
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
S
PPE
LDR
ED
V
GUE
RDE
DR
CG
ARC
NI
Ukupno mandata
Belgija BE 8 7 4 3 1 1 24
Danska DK 4 2 3 2 1 4 16
Francuska FR 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grčka EL 9 10 1 1 3 24
Irska IE 1 4 2 6 1 1 15
Italija IT 14 27 3 7 22 3 5 81
Luksemburg LU 2 3 1 6
Nizozemska NL 8 10 4 2 1 25
Njemačka DE 31 32 4 8 6 81
Portugal PT 8 3 9 1 3 24
Španjolska ES 27 16 6 1 4 2 4 60
Ujedinjena Kraljevina UK 46 1 32 1 1 81
Europska unija EU 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1989. – 1994.
Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament