Platser per politisk grupp och land - 1984-1989
Konstituerande sammanträde

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

7

Belgien:

6

Belgien:

5

Belgien:

4

Belgien:

2

24
Danmark
Danmark:

4

Danmark:

1

Danmark:

4

Danmark:

1

Danmark:

2

Danmark:

4

16
Frankrike
Frankrike:

20

Frankrike:

9

Frankrike:

10

Frankrike:

12

Frankrike:

20

Frankrike:

10

81
Grekland
Grekland:

10

Grekland:

9

Grekland:

4

Grekland:

1

24
Irland
Irland:

6

Irland:

1

Irland:

8

15
Italien
Italien:

12

Italien:

27

Italien:

26

Italien:

5

Italien:

3

Italien:

5

Italien:

3

81
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

3

Luxemburg:

1

6
Nederländerna
Nederländerna:

9

Nederländerna:

8

Nederländerna:

5

Nederländerna:

2

Nederländerna:

1

25
Storbritannien
Storbritannien:

33

Storbritannien:

46

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

81
Tyskland
Tyskland:

33

Tyskland:

41

Tyskland:

7

81
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

130

Europeiska unionen:

110

Europeiska unionen:

50

Europeiska unionen:

41

Europeiska unionen:

31

Europeiska unionen:

29

Europeiska unionen:

20

Europeiska unionen:

16

Europeiska unionen:

7

434
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 7 6 5 4 2 24
Danmark DK 4 1 4 1 2 4 16
Frankrike FR 20 9 10 12 20 10 81
Grekland EL 10 9 4 1 24
Irland IE 6 1 8 15
Italien IT 12 27 26 5 3 5 3 81
Luxemburg LU 2 3 1 6
Nederländerna NL 9 8 5 2 1 25
Storbritannien UK 33 46 1 1 81
Tyskland DE 33 41 7 81
Europeiska unionen EU 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1984-1989
Konstituerande sammanträde

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet