Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1984.-1989.
Konstitutīvā sesija

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

33

Apvienotā Karaliste:

46

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

81
Beļģija
Beļģija:

7

Beļģija:

6

Beļģija:

5

Beļģija:

4

Beļģija:

2

24
Dānija
Dānija:

4

Dānija:

1

Dānija:

4

Dānija:

1

Dānija:

2

Dānija:

4

16
Francija
Francija:

20

Francija:

9

Francija:

10

Francija:

12

Francija:

20

Francija:

10

81
Grieķija
Grieķija:

10

Grieķija:

9

Grieķija:

4

Grieķija:

1

24
Īrija
Īrija:

6

Īrija:

1

Īrija:

8

15
Itālija
Itālija:

12

Itālija:

27

Itālija:

26

Itālija:

5

Itālija:

3

Itālija:

5

Itālija:

3

81
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

3

Luksemburga:

1

6
Nīderlande
Nīderlande:

9

Nīderlande:

8

Nīderlande:

5

Nīderlande:

2

Nīderlande:

1

25
Vācija
Vācija:

33

Vācija:

41

Vācija:

7

81
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

130

Eiropas Savienība:

110

Eiropas Savienība:

50

Eiropas Savienība:

41

Eiropas Savienība:

31

Eiropas Savienība:

29

Eiropas Savienība:

20

Eiropas Savienība:

16

Eiropas Savienība:

7

434
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 33 46 1 1 81
Beļģija BE 7 6 5 4 2 24
Dānija DK 4 1 4 1 2 4 16
Francija FR 20 9 10 12 20 10 81
Grieķija EL 10 9 4 1 24
Īrija IE 6 1 8 15
Itālija IT 12 27 26 5 3 5 3 81
Luksemburga LU 2 3 1 6
Nīderlande NL 9 8 5 2 1 25
Vācija DE 33 41 7 81
Eiropas Savienība ES 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1984.-1989.
Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments