Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1984 - 1989
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

7

Belgicko:

6

Belgicko:

5

Belgicko:

4

Belgicko:

2

24
Dánsko
Dánsko:

4

Dánsko:

1

Dánsko:

4

Dánsko:

1

Dánsko:

2

Dánsko:

4

16
Francúzsko
Francúzsko:

20

Francúzsko:

9

Francúzsko:

10

Francúzsko:

12

Francúzsko:

20

Francúzsko:

10

81
Grécko
Grécko:

10

Grécko:

9

Grécko:

4

Grécko:

1

24
Holandsko
Holandsko:

9

Holandsko:

8

Holandsko:

5

Holandsko:

2

Holandsko:

1

25
Írsko
Írsko:

6

Írsko:

1

Írsko:

8

15
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

6
Nemecko
Nemecko:

33

Nemecko:

41

Nemecko:

7

81
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

33

Spojené kráľovstvo:

46

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

81
Taliansko
Taliansko:

12

Taliansko:

27

Taliansko:

26

Taliansko:

5

Taliansko:

3

Taliansko:

5

Taliansko:

3

81
Európska únia
Európska únia:

130

Európska únia:

110

Európska únia:

50

Európska únia:

41

Európska únia:

31

Európska únia:

29

Európska únia:

20

Európska únia:

16

Európska únia:

7

434
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 7 6 5 4 2 24
Dánsko DK 4 1 4 1 2 4 16
Francúzsko FR 20 9 10 12 20 10 81
Grécko EL 10 9 4 1 24
Holandsko NL 9 8 5 2 1 25
Írsko IE 6 1 8 15
Luxembursko LU 2 3 1 6
Nemecko DE 33 41 7 81
Spojené kráľovstvo UK 33 46 1 1 81
Taliansko IT 12 27 26 5 3 5 3 81
Európska únia 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1984 - 1989
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament