Места по политически групи и държави - 1984-1989 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Белгия
Белгия:

7

Белгия:

6

Белгия:

5

Белгия:

4

Белгия:

2

24
Германия
Германия:

33

Германия:

41

Германия:

7

81
Гърция
Гърция:

10

Гърция:

9

Гърция:

4

Гърция:

1

24
Дания
Дания:

4

Дания:

1

Дания:

4

Дания:

1

Дания:

2

Дания:

4

16
Ирландия
Ирландия:

6

Ирландия:

1

Ирландия:

8

15
Италия
Италия:

12

Италия:

27

Италия:

26

Италия:

5

Италия:

3

Италия:

5

Италия:

3

81
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

3

Люксембург:

1

6
Нидерландия
Нидерландия:

9

Нидерландия:

8

Нидерландия:

5

Нидерландия:

2

Нидерландия:

1

25
Обединено кралство
Обединено кралство:

33

Обединено кралство:

46

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

81
Франция
Франция:

20

Франция:

9

Франция:

10

Франция:

12

Франция:

20

Франция:

10

81
Европейски съюз
Европейски съюз:

130

Европейски съюз:

110

Европейски съюз:

50

Европейски съюз:

41

Европейски съюз:

31

Европейски съюз:

29

Европейски съюз:

20

Европейски съюз:

16

Европейски съюз:

7

434
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
НЧ
Общо места
Белгия BE 7 6 5 4 2 24
Германия DE 33 41 7 81
Гърция EL 10 9 4 1 24
Дания DK 4 1 4 1 2 4 16
Ирландия IE 6 1 8 15
Италия IT 12 27 26 5 3 5 3 81
Люксембург LU 2 3 1 6
Нидерландия NL 9 8 5 2 1 25
Обединено кралство UK 33 46 1 1 81
Франция FR 20 9 10 12 20 10 81
Европейски съюз ЕС 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1984-1989 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент