Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1984. – 1989.
Konstituirajuća sjednica

Država Broj mandata
Belgija
Belgija:

7

Belgija:

6

Belgija:

5

Belgija:

4

Belgija:

2

24
Danska
Danska:

4

Danska:

1

Danska:

4

Danska:

1

Danska:

2

Danska:

4

16
Francuska
Francuska:

20

Francuska:

9

Francuska:

10

Francuska:

12

Francuska:

20

Francuska:

10

81
Grčka
Grčka:

10

Grčka:

9

Grčka:

4

Grčka:

1

24
Irska
Irska:

6

Irska:

1

Irska:

8

15
Italija
Italija:

12

Italija:

27

Italija:

26

Italija:

5

Italija:

3

Italija:

5

Italija:

3

81
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

6
Nizozemska
Nizozemska:

9

Nizozemska:

8

Nizozemska:

5

Nizozemska:

2

Nizozemska:

1

25
Njemačka
Njemačka:

33

Njemačka:

41

Njemačka:

7

81
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

33

Ujedinjena Kraljevina:

46

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

81
Europska unija
Europska unija:

130

Europska unija:

110

Europska unija:

50

Europska unija:

41

Europska unija:

31

Europska unija:

29

Europska unija:

20

Europska unija:

16

Europska unija:

7

434
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Ukupno mandata
Belgija BE 7 6 5 4 2 24
Danska DK 4 1 4 1 2 4 16
Francuska FR 20 9 10 12 20 10 81
Grčka EL 10 9 4 1 24
Irska IE 6 1 8 15
Italija IT 12 27 26 5 3 5 3 81
Luksemburg LU 2 3 1 6
Nizozemska NL 9 8 5 2 1 25
Njemačka DE 33 41 7 81
Ujedinjena Kraljevina UK 33 46 1 1 81
Europska unija EU 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1984. – 1989.
Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament