Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1984-1989
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Χώρα Αριθμός εδρών
Βέλγιο
Βέλγιο:

7

Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

5

Βέλγιο:

4

Βέλγιο:

2

24
Γαλλία
Γαλλία:

20

Γαλλία:

9

Γαλλία:

10

Γαλλία:

12

Γαλλία:

20

Γαλλία:

10

81
Γερμανία
Γερμανία:

33

Γερμανία:

41

Γερμανία:

7

81
Δανία
Δανία:

4

Δανία:

1

Δανία:

4

Δανία:

1

Δανία:

2

Δανία:

4

16
Ελλάδα
Ελλάδα:

10

Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

4

Ελλάδα:

1

24
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

33

Ηνωμένο Βασίλειο:

46

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

81
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

6

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

8

15
Ιταλία
Ιταλία:

12

Ιταλία:

27

Ιταλία:

26

Ιταλία:

5

Ιταλία:

3

Ιταλία:

5

Ιταλία:

3

81
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

3

Λουξεμβούργο:

1

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

9

Ολλανδία:

8

Ολλανδία:

5

Ολλανδία:

2

Ολλανδία:

1

25
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

130

Ευρωπαϊκή Ένωση:

110

Ευρωπαϊκή Ένωση:

50

Ευρωπαϊκή Ένωση:

41

Ευρωπαϊκή Ένωση:

31

Ευρωπαϊκή Ένωση:

29

Ευρωπαϊκή Ένωση:

20

Ευρωπαϊκή Ένωση:

16

Ευρωπαϊκή Ένωση:

7

434
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Σύνολο εδρών
Βέλγιο BE 7 6 5 4 2 24
Γαλλία FR 20 9 10 12 20 10 81
Γερμανία DE 33 41 7 81
Δανία DK 4 1 4 1 2 4 16
Ελλάδα EL 10 9 4 1 24
Ηνωμένο Βασίλειο UK 33 46 1 1 81
Ιρλανδία IE 6 1 8 15
Ιταλία IT 12 27 26 5 3 5 3 81
Λουξεμβούργο LU 2 3 1 6
Ολλανδία NL 9 8 5 2 1 25
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1984-1989
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο