Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1989-1994
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
198 38,22%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
162 31,27%
LDR - Φιλελεύθερη, Δημοκρατική και Μεταρρυθμιστική Ομάδα
45 8,69%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
27 5,21%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
20 3,86%
ARC - Ομάδα Ουράνιου Τόξου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
14 2,70%
CG - Συνασπισμός της Αριστεράς
13 2,51%
DR - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
12 2,32%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
27 5,21%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
198 38,22%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
162 31,27%
LDR - Φιλελεύθερη, Δημοκρατική και Μεταρρυθμιστική Ομάδα
45 8,69%
V - Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
27 5,21%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
20 3,86%
ARC - Ομάδα Ουράνιου Τόξου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
14 2,70%
CG - Συνασπισμός της Αριστεράς
13 2,51%
DR - Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
12 2,32%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
27 5,21%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο