Európsky parlament 1989 - 1994
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Graf

Celkový počet kresiel:

Kresiel
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
198 38,22 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
162 31,27 %
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
45 8,69 %
V - Skupina zelených v Európskom parlamente
27 5,21 %
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
20 3,86 %
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
14 2,70 %
CG - Zjednotená lavica
13 2,51 %
DR - Technická skupina Európskej pravice
12 2,32 %
NI - Nezaradení poslanci
27 5,21 %
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % všetkých kresiel
S - Skupina socialistov
198 38,22 %
PPE - Skupina Európskej ludovej strany (Krestansko-demokratická skupina)
162 31,27 %
LDR - Skupina liberálov a demokratických reformistov
45 8,69 %
V - Skupina zelených v Európskom parlamente
27 5,21 %
RDE - Skupina Európskej demokratickej aliancie
20 3,86 %
ARC - Skupina Rainbow (Dúha) v Európskom parlamente
14 2,70 %
CG - Zjednotená lavica
13 2,51 %
DR - Technická skupina Európskej pravice
12 2,32 %
NI - Nezaradení poslanci
27 5,21 %

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Zdroj: Európsky parlament