Platser per politisk grupp och land - 2019-2024
Konstituerande sammanträde

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

4

Belgien:

3

Belgien:

3

Belgien:

4

Belgien:

1

Belgien:

3

Belgien:

3

21
Bulgarien
Bulgarien:

7

Bulgarien:

5

Bulgarien:

2

Bulgarien:

3

17
Cypern
Cypern:

2

Cypern:

2

Cypern:

2

6
Danmark
Danmark:

1

Danmark:

3

Danmark:

5

Danmark:

1

Danmark:

2

Danmark:

1

13
Estland
Estland:

2

Estland:

3

Estland:

1

6
Finland
Finland:

3

Finland:

2

Finland:

3

Finland:

1

Finland:

2

Finland:

2

13
Frankrike
Frankrike:

8

Frankrike:

5

Frankrike:

21

Frankrike:

6

Frankrike:

12

Frankrike:

22

74
Grekland
Grekland:

8

Grekland:

2

Grekland:

1

Grekland:

6

Grekland:

4

21
Irland
Irland:

4

Irland:

1

Irland:

4

Irland:

2

11
Italien
Italien:

7

Italien:

19

Italien:

5

Italien:

28

Italien:

14

73
Kroatien
Kroatien:

4

Kroatien:

3

Kroatien:

1

Kroatien:

1

Kroatien:

2

11
Lettland
Lettland:

2

Lettland:

2

Lettland:

2

Lettland:

1

Lettland:

1

8
Litauen
Litauen:

4

Litauen:

2

Litauen:

1

Litauen:

2

Litauen:

2

11
Luxemburg
Luxemburg:

2

Luxemburg:

1

Luxemburg:

2

Luxemburg:

1

6
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nederländerna
Nederländerna:

6

Nederländerna:

6

Nederländerna:

4

Nederländerna:

6

Nederländerna:

1

Nederländerna:

3

26
Polen
Polen:

17

Polen:

8

Polen:

26

51
Portugal
Portugal:

7

Portugal:

9

Portugal:

4

Portugal:

1

21
Rumänien
Rumänien:

14

Rumänien:

10

Rumänien:

8

32
Slovakien
Slovakien:

4

Slovakien:

3

Slovakien:

2

Slovakien:

2

Slovakien:

2

13
Slovenien
Slovenien:

4

Slovenien:

2

Slovenien:

2

8
Spanien
Spanien:

12

Spanien:

20

Spanien:

3

Spanien:

8

Spanien:

6

Spanien:

2

Spanien:

3

54
Storbritannien
Storbritannien:

10

Storbritannien:

4

Storbritannien:

17

Storbritannien:

1

Storbritannien:

11

Storbritannien:

30

73
Sverige
Sverige:

6

Sverige:

5

Sverige:

3

Sverige:

3

Sverige:

1

Sverige:

2

20
Tjeckien
Tjeckien:

5

Tjeckien:

4

Tjeckien:

6

Tjeckien:

1

Tjeckien:

3

Tjeckien:

2

21
Tyskland
Tyskland:

29

Tyskland:

16

Tyskland:

1

Tyskland:

7

Tyskland:

6

Tyskland:

25

Tyskland:

11

Tyskland:

1

96
Ungern
Ungern:

13

Ungern:

5

Ungern:

2

Ungern:

1

21
Österrike
Österrike:

7

Österrike:

5

Österrike:

1

Österrike:

2

Österrike:

3

18
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

182

Europeiska unionen:

154

Europeiska unionen:

62

Europeiska unionen:

108

Europeiska unionen:

41

Europeiska unionen:

74

Europeiska unionen:

73

Europeiska unionen:

57

751
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Gröna/EFA
ID
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 4 3 3 4 1 3 3 21
Bulgarien BG 7 5 2 3 17
Cypern CY 2 2 2 6
Danmark DK 1 3 5 1 2 1 13
Estland EE 2 3 1 6
Finland FI 3 2 3 1 2 2 13
Frankrike FR 8 5 21 6 12 22 74
Grekland EL 8 2 1 6 4 21
Irland IE 4 1 4 2 11
Italien IT 7 19 5 28 14 73
Kroatien HR 4 3 1 1 2 11
Lettland LV 2 2 2 1 1 8
Litauen LT 4 2 1 2 2 11
Luxemburg LU 2 1 2 1 6
Malta MT 2 4 6
Nederländerna NL 6 6 4 6 1 3 26
Polen PL 17 8 26 51
Portugal PT 7 9 4 1 21
Rumänien RO 14 10 8 32
Slovakien SK 4 3 2 2 2 13
Slovenien SI 4 2 2 8
Spanien ES 12 20 3 8 6 2 3 54
Storbritannien UK 10 4 17 1 11 30 73
Sverige SE 6 5 3 3 1 2 20
Tjeckien CZ 5 4 6 1 3 2 21
Tyskland DE 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Ungern HU 13 5 2 1 21
Österrike AT 7 5 1 2 3 18
Europeiska unionen EU 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 2019-2024
Konstituerande sammanträde

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet