Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2019-2024
Posiedzenie inauguracyjne

Kraj Liczba mandatów
Austria
Austria:

7

Austria:

5

Austria:

1

Austria:

2

Austria:

3

18
Belgia
Belgia:

4

Belgia:

3

Belgia:

3

Belgia:

4

Belgia:

1

Belgia:

3

Belgia:

3

21
Bułgaria
Bułgaria:

7

Bułgaria:

5

Bułgaria:

2

Bułgaria:

3

17
Chorwacja
Chorwacja:

4

Chorwacja:

3

Chorwacja:

1

Chorwacja:

1

Chorwacja:

2

11
Cypr
Cypr:

2

Cypr:

2

Cypr:

2

6
Czechy
Czechy:

5

Czechy:

4

Czechy:

6

Czechy:

1

Czechy:

3

Czechy:

2

21
Dania
Dania:

1

Dania:

3

Dania:

5

Dania:

1

Dania:

2

Dania:

1

13
Estonia
Estonia:

2

Estonia:

3

Estonia:

1

6
Finlandia
Finlandia:

3

Finlandia:

2

Finlandia:

3

Finlandia:

1

Finlandia:

2

Finlandia:

2

13
Francja
Francja:

8

Francja:

5

Francja:

21

Francja:

6

Francja:

12

Francja:

22

74
Grecja
Grecja:

8

Grecja:

2

Grecja:

1

Grecja:

6

Grecja:

4

21
Hiszpania
Hiszpania:

12

Hiszpania:

20

Hiszpania:

3

Hiszpania:

8

Hiszpania:

6

Hiszpania:

2

Hiszpania:

3

54
Holandia
Holandia:

6

Holandia:

6

Holandia:

4

Holandia:

6

Holandia:

1

Holandia:

3

26
Irlandia
Irlandia:

4

Irlandia:

1

Irlandia:

4

Irlandia:

2

11
Litwa
Litwa:

4

Litwa:

2

Litwa:

1

Litwa:

2

Litwa:

2

11
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

6
Łotwa
Łotwa:

2

Łotwa:

2

Łotwa:

2

Łotwa:

1

Łotwa:

1

8
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Niemcy
Niemcy:

29

Niemcy:

16

Niemcy:

1

Niemcy:

7

Niemcy:

6

Niemcy:

25

Niemcy:

11

Niemcy:

1

96
Polska
Polska:

17

Polska:

8

Polska:

26

51
Portugalia
Portugalia:

7

Portugalia:

9

Portugalia:

4

Portugalia:

1

21
Rumunia
Rumunia:

14

Rumunia:

10

Rumunia:

8

32
Słowacja
Słowacja:

4

Słowacja:

3

Słowacja:

2

Słowacja:

2

Słowacja:

2

13
Słowenia
Słowenia:

4

Słowenia:

2

Słowenia:

2

8
Szwecja
Szwecja:

6

Szwecja:

5

Szwecja:

3

Szwecja:

3

Szwecja:

1

Szwecja:

2

20
Węgry
Węgry:

13

Węgry:

5

Węgry:

2

Węgry:

1

21
Wielka Brytania
Wielka Brytania:

10

Wielka Brytania:

4

Wielka Brytania:

17

Wielka Brytania:

1

Wielka Brytania:

11

Wielka Brytania:

30

73
Włochy
Włochy:

7

Włochy:

19

Włochy:

5

Włochy:

28

Włochy:

14

73
Unia Europejska
Unia Europejska:

182

Unia Europejska:

154

Unia Europejska:

62

Unia Europejska:

108

Unia Europejska:

41

Unia Europejska:

74

Unia Europejska:

73

Unia Europejska:

57

751
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj
EPL
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Zieloni/WSE
ID
NI
Łączna liczba mandatów
Austria AT 7 5 1 2 3 18
Belgia BE 4 3 3 4 1 3 3 21
Bułgaria BG 7 5 2 3 17
Chorwacja HR 4 3 1 1 2 11
Cypr CY 2 2 2 6
Czechy CZ 5 4 6 1 3 2 21
Dania DK 1 3 5 1 2 1 13
Estonia EE 2 3 1 6
Finlandia FI 3 2 3 1 2 2 13
Francja FR 8 5 21 6 12 22 74
Grecja EL 8 2 1 6 4 21
Hiszpania ES 12 20 3 8 6 2 3 54
Holandia NL 6 6 4 6 1 3 26
Irlandia IE 4 1 4 2 11
Litwa LT 4 2 1 2 2 11
Luksemburg LU 2 1 2 1 6
Łotwa LV 2 2 2 1 1 8
Malta MT 2 4 6
Niemcy DE 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Polska PL 17 8 26 51
Portugalia PT 7 9 4 1 21
Rumunia RO 14 10 8 32
Słowacja SK 4 3 2 2 2 13
Słowenia SI 4 2 2 8
Szwecja SE 6 5 3 3 1 2 20
Węgry HU 13 5 2 1 21
Wielka Brytania UK 10 4 17 1 11 30 73
Włochy IT 7 19 5 28 14 73
Unia Europejska UE 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2019-2024
Posiedzenie inauguracyjne

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Łączna liczba mandatów

Źródło: Parlament Europejski