Места по политически групи и държави - 2019-2024 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

7

Австрия:

5

Австрия:

1

Австрия:

2

Австрия:

3

18
Белгия
Белгия:

4

Белгия:

3

Белгия:

3

Белгия:

4

Белгия:

1

Белгия:

3

Белгия:

3

21
България
България:

7

България:

5

България:

2

България:

3

17
Германия
Германия:

29

Германия:

16

Германия:

1

Германия:

7

Германия:

6

Германия:

25

Германия:

11

Германия:

1

96
Гърция
Гърция:

8

Гърция:

2

Гърция:

1

Гърция:

6

Гърция:

4

21
Дания
Дания:

1

Дания:

3

Дания:

5

Дания:

1

Дания:

2

Дания:

1

13
Естония
Естония:

2

Естония:

3

Естония:

1

6
Ирландия
Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

4

Ирландия:

2

11
Испания
Испания:

12

Испания:

20

Испания:

3

Испания:

8

Испания:

6

Испания:

2

Испания:

3

54
Италия
Италия:

7

Италия:

19

Италия:

5

Италия:

28

Италия:

14

73
Кипър
Кипър:

2

Кипър:

2

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

2

Латвия:

2

Латвия:

2

Латвия:

1

Латвия:

1

8
Литва
Литва:

4

Литва:

2

Литва:

1

Литва:

2

Литва:

2

11
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

1

Люксембург:

2

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

2

Малта:

4

6
Нидерландия
Нидерландия:

6

Нидерландия:

6

Нидерландия:

4

Нидерландия:

6

Нидерландия:

1

Нидерландия:

3

26
Обединено кралство
Обединено кралство:

10

Обединено кралство:

4

Обединено кралство:

17

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

11

Обединено кралство:

30

73
Полша
Полша:

17

Полша:

8

Полша:

26

51
Португалия
Португалия:

7

Португалия:

9

Португалия:

4

Португалия:

1

21
Румъния
Румъния:

14

Румъния:

10

Румъния:

8

32
Словакия
Словакия:

4

Словакия:

3

Словакия:

2

Словакия:

2

Словакия:

2

13
Словения
Словения:

4

Словения:

2

Словения:

2

8
Унгария
Унгария:

13

Унгария:

5

Унгария:

2

Унгария:

1

21
Финландия
Финландия:

3

Финландия:

2

Финландия:

3

Финландия:

1

Финландия:

2

Финландия:

2

13
Франция
Франция:

8

Франция:

5

Франция:

21

Франция:

6

Франция:

12

Франция:

22

74
Хърватия
Хърватия:

4

Хърватия:

3

Хърватия:

1

Хърватия:

1

Хърватия:

2

11
Чехия
Чехия:

5

Чехия:

4

Чехия:

6

Чехия:

1

Чехия:

3

Чехия:

2

21
Швеция
Швеция:

6

Швеция:

5

Швеция:

3

Швеция:

3

Швеция:

1

Швеция:

2

20
Европейски съюз
Европейски съюз:

182

Европейски съюз:

154

Европейски съюз:

62

Европейски съюз:

108

Европейски съюз:

41

Европейски съюз:

74

Европейски съюз:

73

Европейски съюз:

57

751
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
ЕНП
S&D
ЕКР
Renew Europe
ЕОЛ/СЗЛ
Зелените/ECA
ID
НЧ
Общо места
Австрия AT 7 5 1 2 3 18
Белгия BE 4 3 3 4 1 3 3 21
България BG 7 5 2 3 17
Германия DE 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Гърция EL 8 2 1 6 4 21
Дания DK 1 3 5 1 2 1 13
Естония EE 2 3 1 6
Ирландия IE 4 1 4 2 11
Испания ES 12 20 3 8 6 2 3 54
Италия IT 7 19 5 28 14 73
Кипър CY 2 2 2 6
Латвия LV 2 2 2 1 1 8
Литва LT 4 2 1 2 2 11
Люксембург LU 2 1 2 1 6
Малта MT 2 4 6
Нидерландия NL 6 6 4 6 1 3 26
Обединено кралство UK 10 4 17 1 11 30 73
Полша PL 17 8 26 51
Португалия PT 7 9 4 1 21
Румъния RO 14 10 8 32
Словакия SK 4 3 2 2 2 13
Словения SI 4 2 2 8
Унгария HU 13 5 2 1 21
Финландия FI 3 2 3 1 2 2 13
Франция FR 8 5 21 6 12 22 74
Хърватия HR 4 3 1 1 2 11
Чехия CZ 5 4 6 1 3 2 21
Швеция SE 6 5 3 3 1 2 20
Европейски съюз ЕС 182 154 62 108 41 74 73 57 751

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2019-2024 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент