Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2019. – 2024.
Konstituirajuća sjednica

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

7

Austrija:

5

Austrija:

1

Austrija:

2

Austrija:

3

18
Belgija
Belgija:

4

Belgija:

3

Belgija:

3

Belgija:

4

Belgija:

1

Belgija:

3

Belgija:

3

21
Bugarska
Bugarska:

7

Bugarska:

5

Bugarska:

2

Bugarska:

3

17
Cipar
Cipar:

2

Cipar:

2

Cipar:

2

6
Češka
Češka:

5

Češka:

4

Češka:

6

Češka:

1

Češka:

3

Češka:

2

21
Danska
Danska:

1

Danska:

3

Danska:

5

Danska:

1

Danska:

2

Danska:

1

13
Estonija
Estonija:

2

Estonija:

3

Estonija:

1

6
Finska
Finska:

3

Finska:

2

Finska:

3

Finska:

1

Finska:

2

Finska:

2

13
Francuska
Francuska:

8

Francuska:

5

Francuska:

21

Francuska:

6

Francuska:

12

Francuska:

22

74
Grčka
Grčka:

8

Grčka:

2

Grčka:

1

Grčka:

6

Grčka:

4

21
Hrvatska
Hrvatska:

4

Hrvatska:

3

Hrvatska:

1

Hrvatska:

1

Hrvatska:

2

11
Irska
Irska:

4

Irska:

1

Irska:

4

Irska:

2

11
Italija
Italija:

7

Italija:

19

Italija:

5

Italija:

28

Italija:

14

73
Latvija
Latvija:

2

Latvija:

2

Latvija:

2

Latvija:

1

Latvija:

1

8
Litva
Litva:

4

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

2

Litva:

2

11
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

6
Mađarska
Mađarska:

13

Mađarska:

5

Mađarska:

2

Mađarska:

1

21
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nizozemska
Nizozemska:

6

Nizozemska:

6

Nizozemska:

4

Nizozemska:

6

Nizozemska:

1

Nizozemska:

3

26
Njemačka
Njemačka:

29

Njemačka:

16

Njemačka:

1

Njemačka:

7

Njemačka:

6

Njemačka:

25

Njemačka:

11

Njemačka:

1

96
Poljska
Poljska:

17

Poljska:

8

Poljska:

26

51
Portugal
Portugal:

7

Portugal:

9

Portugal:

4

Portugal:

1

21
Rumunjska
Rumunjska:

14

Rumunjska:

10

Rumunjska:

8

32
Slovačka
Slovačka:

4

Slovačka:

3

Slovačka:

2

Slovačka:

2

Slovačka:

2

13
Slovenija
Slovenija:

4

Slovenija:

2

Slovenija:

2

8
Španjolska
Španjolska:

12

Španjolska:

20

Španjolska:

3

Španjolska:

8

Španjolska:

6

Španjolska:

2

Španjolska:

3

54
Švedska
Švedska:

6

Švedska:

5

Švedska:

3

Švedska:

3

Švedska:

1

Švedska:

2

20
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

10

Ujedinjena Kraljevina:

4

Ujedinjena Kraljevina:

17

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

11

Ujedinjena Kraljevina:

30

73
Europska unija
Europska unija:

182

Europska unija:

154

Europska unija:

62

Europska unija:

108

Europska unija:

41

Europska unija:

74

Europska unija:

73

Europska unija:

57

751
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
EPP
S&D
ECR
Renew Europe
GUE/NGL
Zeleni/ESS
ID
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 7 5 1 2 3 18
Belgija BE 4 3 3 4 1 3 3 21
Bugarska BG 7 5 2 3 17
Cipar CY 2 2 2 6
Češka CZ 5 4 6 1 3 2 21
Danska DK 1 3 5 1 2 1 13
Estonija EE 2 3 1 6
Finska FI 3 2 3 1 2 2 13
Francuska FR 8 5 21 6 12 22 74
Grčka EL 8 2 1 6 4 21
Hrvatska HR 4 3 1 1 2 11
Irska IE 4 1 4 2 11
Italija IT 7 19 5 28 14 73
Latvija LV 2 2 2 1 1 8
Litva LT 4 2 1 2 2 11
Luksemburg LU 2 1 2 1 6
Mađarska HU 13 5 2 1 21
Malta MT 2 4 6
Nizozemska NL 6 6 4 6 1 3 26
Njemačka DE 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Poljska PL 17 8 26 51
Portugal PT 7 9 4 1 21
Rumunjska RO 14 10 8 32
Slovačka SK 4 3 2 2 2 13
Slovenija SI 4 2 2 8
Španjolska ES 12 20 3 8 6 2 3 54
Švedska SE 6 5 3 3 1 2 20
Ujedinjena Kraljevina UK 10 4 17 1 11 30 73
Europska unija EU 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2019. – 2024.
Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament