Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2019 - 2024
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

4

Belgicko:

3

Belgicko:

3

Belgicko:

4

Belgicko:

1

Belgicko:

3

Belgicko:

3

21
Bulharsko
Bulharsko:

7

Bulharsko:

5

Bulharsko:

2

Bulharsko:

3

17
Cyprus
Cyprus:

2

Cyprus:

2

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

5

Česko:

4

Česko:

6

Česko:

1

Česko:

3

Česko:

2

21
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

3

Dánsko:

5

Dánsko:

1

Dánsko:

2

Dánsko:

1

13
Estónsko
Estónsko:

2

Estónsko:

3

Estónsko:

1

6
Fínsko
Fínsko:

3

Fínsko:

2

Fínsko:

3

Fínsko:

1

Fínsko:

2

Fínsko:

2

13
Francúzsko
Francúzsko:

8

Francúzsko:

5

Francúzsko:

21

Francúzsko:

6

Francúzsko:

12

Francúzsko:

22

74
Grécko
Grécko:

8

Grécko:

2

Grécko:

1

Grécko:

6

Grécko:

4

21
Holandsko
Holandsko:

6

Holandsko:

6

Holandsko:

4

Holandsko:

6

Holandsko:

1

Holandsko:

3

26
Chorvátsko
Chorvátsko:

4

Chorvátsko:

3

Chorvátsko:

1

Chorvátsko:

1

Chorvátsko:

2

11
Írsko
Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

4

Írsko:

2

11
Litva
Litva:

4

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

2

Litva:

2

11
Lotyšsko
Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

2

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

8
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

13

Maďarsko:

5

Maďarsko:

2

Maďarsko:

1

21
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nemecko
Nemecko:

29

Nemecko:

16

Nemecko:

1

Nemecko:

7

Nemecko:

6

Nemecko:

25

Nemecko:

11

Nemecko:

1

96
Poľsko
Poľsko:

17

Poľsko:

8

Poľsko:

26

51
Portugalsko
Portugalsko:

7

Portugalsko:

9

Portugalsko:

4

Portugalsko:

1

21
Rakúsko
Rakúsko:

7

Rakúsko:

5

Rakúsko:

1

Rakúsko:

2

Rakúsko:

3

18
Rumunsko
Rumunsko:

14

Rumunsko:

10

Rumunsko:

8

32
Slovensko
Slovensko:

4

Slovensko:

3

Slovensko:

2

Slovensko:

2

Slovensko:

2

13
Slovinsko
Slovinsko:

4

Slovinsko:

2

Slovinsko:

2

8
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

10

Spojené kráľovstvo:

4

Spojené kráľovstvo:

17

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

11

Spojené kráľovstvo:

30

73
Španielsko
Španielsko:

12

Španielsko:

20

Španielsko:

3

Španielsko:

8

Španielsko:

6

Španielsko:

2

Španielsko:

3

54
Švédsko
Švédsko:

6

Švédsko:

5

Švédsko:

3

Švédsko:

3

Švédsko:

1

Švédsko:

2

20
Taliansko
Taliansko:

7

Taliansko:

19

Taliansko:

5

Taliansko:

28

Taliansko:

14

73
Európska únia
Európska únia:

182

Európska únia:

154

Európska únia:

62

Európska únia:

108

Európska únia:

41

Európska únia:

74

Európska únia:

73

Európska únia:

57

751
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EĽS
S&D
EKR
Renew Europe
GUE/NGL
Zelení/ESA
ID
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 4 3 3 4 1 3 3 21
Bulharsko BG 7 5 2 3 17
Cyprus CY 2 2 2 6
Česko CZ 5 4 6 1 3 2 21
Dánsko DK 1 3 5 1 2 1 13
Estónsko EE 2 3 1 6
Fínsko FI 3 2 3 1 2 2 13
Francúzsko FR 8 5 21 6 12 22 74
Grécko EL 8 2 1 6 4 21
Holandsko NL 6 6 4 6 1 3 26
Chorvátsko HR 4 3 1 1 2 11
Írsko IE 4 1 4 2 11
Litva LT 4 2 1 2 2 11
Lotyšsko LV 2 2 2 1 1 8
Luxembursko LU 2 1 2 1 6
Maďarsko HU 13 5 2 1 21
Malta MT 2 4 6
Nemecko DE 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Poľsko PL 17 8 26 51
Portugalsko PT 7 9 4 1 21
Rakúsko AT 7 5 1 2 3 18
Rumunsko RO 14 10 8 32
Slovensko SK 4 3 2 2 2 13
Slovinsko SI 4 2 2 8
Spojené kráľovstvo UK 10 4 17 1 11 30 73
Španielsko ES 12 20 3 8 6 2 3 54
Švédsko SE 6 5 3 3 1 2 20
Taliansko IT 7 19 5 28 14 73
Európska únia 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2019 - 2024
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament