Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1999-2004
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Χώρα Αριθμός εδρών
Αυστρία
Αυστρία:

7

Αυστρία:

7

Αυστρία:

2

Αυστρία:

5

21
Βέλγιο
Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

5

Βέλγιο:

5

Βέλγιο:

7

Βέλγιο:

2

25
Γαλλία
Γαλλία:

20

Γαλλία:

22

Γαλλία:

9

Γαλλία:

11

Γαλλία:

13

Γαλλία:

5

Γαλλία:

6

Γαλλία:

1

87
Γερμανία
Γερμανία:

53

Γερμανία:

33

Γερμανία:

7

Γερμανία:

6

99
Δανία
Δανία:

1

Δανία:

3

Δανία:

6

Δανία:

1

Δανία:

1

Δανία:

4

16
Ελλάδα
Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

7

25
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

37

Ηνωμένο Βασίλειο:

30

Ηνωμένο Βασίλειο:

10

Ηνωμένο Βασίλειο:

6

Ηνωμένο Βασίλειο:

3

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

87
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

5

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

2

Ιρλανδία:

6

15
Ισπανία
Ισπανία:

28

Ισπανία:

24

Ισπανία:

3

Ισπανία:

4

Ισπανία:

4

Ισπανία:

1

64
Ιταλία
Ιταλία:

34

Ιταλία:

17

Ιταλία:

7

Ιταλία:

2

Ιταλία:

6

Ιταλία:

9

Ιταλία:

11

Ιταλία:

1

87
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

1

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

9

Ολλανδία:

6

Ολλανδία:

8

Ολλανδία:

4

Ολλανδία:

1

Ολλανδία:

3

31
Πορτογαλία
Πορτογαλία:

9

Πορτογαλία:

12

Πορτογαλία:

2

Πορτογαλία:

2

25
Σουηδία
Σουηδία:

7

Σουηδία:

6

Σουηδία:

4

Σουηδία:

2

Σουηδία:

3

22
Φινλανδία
Φινλανδία:

5

Φινλανδία:

3

Φινλανδία:

5

Φινλανδία:

2

Φινλανδία:

1

16
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

232

Ευρωπαϊκή Ένωση:

180

Ευρωπαϊκή Ένωση:

50

Ευρωπαϊκή Ένωση:

48

Ευρωπαϊκή Ένωση:

42

Ευρωπαϊκή Ένωση:

31

Ευρωπαϊκή Ένωση:

18

Ευρωπαϊκή Ένωση:

16

Ευρωπαϊκή Ένωση:

9

626
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
ΕΛΚ-ΕΔ
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
NI
Σύνολο εδρών
Αυστρία AT 7 7 2 5 21
Βέλγιο BE 6 5 5 7 2 25
Γαλλία FR 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Γερμανία DE 53 33 7 6 99
Δανία DK 1 3 6 1 1 4 16
Ελλάδα EL 9 9 7 25
Ηνωμένο Βασίλειο UK 37 30 10 6 3 1 87
Ιρλανδία IE 5 1 1 2 6 15
Ισπανία ES 28 24 3 4 4 1 64
Ιταλία IT 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Λουξεμβούργο LU 2 2 1 1 6
Ολλανδία NL 9 6 8 4 1 3 31
Πορτογαλία PT 9 12 2 2 25
Σουηδία SE 7 6 4 2 3 22
Φινλανδία FI 5 3 5 2 1 16
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1999-2004
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο