Места по политически групи и държави - 1999-2004 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

7

Австрия:

7

Австрия:

2

Австрия:

5

21
Белгия
Белгия:

6

Белгия:

5

Белгия:

5

Белгия:

7

Белгия:

2

25
Германия
Германия:

53

Германия:

33

Германия:

7

Германия:

6

99
Гърция
Гърция:

9

Гърция:

9

Гърция:

7

25
Дания
Дания:

1

Дания:

3

Дания:

6

Дания:

1

Дания:

1

Дания:

4

16
Ирландия
Ирландия:

5

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

2

Ирландия:

6

15
Испания
Испания:

28

Испания:

24

Испания:

3

Испания:

4

Испания:

4

Испания:

1

64
Италия
Италия:

34

Италия:

17

Италия:

7

Италия:

2

Италия:

6

Италия:

9

Италия:

11

Италия:

1

87
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

2

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Нидерландия
Нидерландия:

9

Нидерландия:

6

Нидерландия:

8

Нидерландия:

4

Нидерландия:

1

Нидерландия:

3

31
Обединено кралство
Обединено кралство:

37

Обединено кралство:

30

Обединено кралство:

10

Обединено кралство:

6

Обединено кралство:

3

Обединено кралство:

1

87
Португалия
Португалия:

9

Португалия:

12

Португалия:

2

Португалия:

2

25
Финландия
Финландия:

5

Финландия:

3

Финландия:

5

Финландия:

2

Финландия:

1

16
Франция
Франция:

20

Франция:

22

Франция:

9

Франция:

11

Франция:

13

Франция:

5

Франция:

6

Франция:

1

87
Швеция
Швеция:

7

Швеция:

6

Швеция:

4

Швеция:

2

Швеция:

3

22
Европейски съюз
Европейски съюз:

232

Европейски съюз:

180

Европейски съюз:

50

Европейски съюз:

48

Европейски съюз:

42

Европейски съюз:

31

Европейски съюз:

18

Европейски съюз:

16

Европейски съюз:

9

626
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
НЧ
Общо места
Австрия AT 7 7 2 5 21
Белгия BE 6 5 5 7 2 25
Германия DE 53 33 7 6 99
Гърция EL 9 9 7 25
Дания DK 1 3 6 1 1 4 16
Ирландия IE 5 1 1 2 6 15
Испания ES 28 24 3 4 4 1 64
Италия IT 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Люксембург LU 2 2 1 1 6
Нидерландия NL 9 6 8 4 1 3 31
Обединено кралство UK 37 30 10 6 3 1 87
Португалия PT 9 12 2 2 25
Финландия FI 5 3 5 2 1 16
Франция FR 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Швеция SE 7 6 4 2 3 22
Европейски съюз ЕС 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1999-2004 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент